Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usprof. dr. M. (Mladen) Popovic

prof. dr. M. Popovic

Decaan van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

Oude Testament: Literatuur, exegese, geschiedenis en culturele context (Oude Nabije Oosten en Grieks-Romeinse periode)

Dode Zeerollen

Zie Ocasys voor een compleet overzicht.

Laatst gewijzigd:25 augustus 2015 11:19

Contact information

Oude Boteringestraat 38
9712 GK Groningen
The Netherlands