Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us prof. mr. M.L. (Loes) Lennarts

Publications

Case note: ECLI:NL:HR:2021:1099

De positie van concurrente schuldeisers in faillissement: Een verkennend onderzoek naar de positie van concurrente (mkb-)schuldeisers in faillissement en de mogelijkheden deze te verbeteren

Moeders, let op uw dochters! Over multinationals en human rights due diligence

(Waar) hoort voorzienbaarheid van benadeling van schuldeisers thuis in het toetsingskader van art. 2:138/248 BW?

Burgerlijk Wetboek Boek 2. Titel 4, Afdeling 4, 5 en 6; Titel 5, Afdeling 4, 5 en 6

Meer vrouwen in de bestuurskamer via Boek 2 BW?: Over streefcijfers, quota en de beperkingen van wetgeving.

Naar een zorgplicht voor bestuurders en commissarissen tot verantwoorde deelname aan het maatschappelijk verkeer

Woord vooraf: Ondernemingsrecht in de Lage landen

Burgerlijk Wetboek Boek 2, Titel 4, afdeling 4, 5 en 6 en Titel 5, afdeling 4, 5 en 6

Case note: ECLI:NL:HR:2018:2370

Read more

Press/media

Geheime stukken gaswinning

Hier zijn ze dan, die geheime stukken uit 1963 over de gaswinning in Groningen

'Niemand wil een faillissement van de NAM'