Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us M. (Mariëtte) Hingstman, MSc

Publications

Bewust van je eigen blik: Het gebruik van Visual Thinking Strategies ter bevordering van interculturele sensitiviteit bij studenten van de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bewust van je eigen blik: Gesprekken over kunst om kritische zelfreflectie en interculturele sensitiviteit bij studenten te vergroten

Promoting students' social behavior in primary education through Success for All lessons

Supporting young struggling readers at Success for All schools in the United States and the Netherlands: Comparative case studies

Interculturele competenties bij aankomend leerkrachten

Workshop: Bewust van je eigen blik: Gesprekken over kunst om interculturele competentie te vergroten

Metacognitieve strategieën van zwak begrijpende lezers

Read more