Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. dr. M. (Michiel) Herweijer

prof. dr. M. (Michiel) Herweijer

University Lecturer
Profile picture of prof. dr. M. (Michiel) Herweijer
Telephone:
E-mail:
m.herweijer rug.nl

*1955, Leiden

1978 Bachelor lesbevoegdheid economie, Katholieke Universiteit Nijmegen

1979 Master politicologie, Katholieke Universiteit Nijmegen (cum laude)

1985 Promotie, bestuurskundig proefschrift evaluatie-onderzoek, Technische Hogeschool Twente te Enschede.

1979-1981 Docent beleidswetenschap, Technische Hogeschool Twente te Enschede

1981-1984 Sociologisch onderzoeker, Sociale Verzekeringsraad te Zoetermeer

1985-1988 Projectleider bestuurskundige onderzoekseenheid, SBN, Rijksuniversiteit Groningen

1989-2008 Hoogleraar bestuurskunde, Rijksuniversiteit Groningen          

1999-2001 Lector overheidsmanagement, Thorbecke Academie (NHL) te Leeuwarden

2009-2011 Universitair docent, Rijksuniversiteit Groningen

2011-2018 Directeur Noordelijke Rekenkamer

2011-2022 Hoogleraar Bestuurskunde, Radboud Universiteit, Faculteit Managementwetenschappen

2018-heden: docent onderzoeksmethoden, Campus Fryslan

Dr. Michiel Herweijer (1955) behaalde in 1979 zijn Master politicologie (cum laude) en in 1978 zijn Bachelor leraar economie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. In 1985 promoveerde hij op een bestuurskundig proefschrift over evaluatieonderzoek naar de kostenontwikkeling van de WAO aan de Technische Hogeschool Twente te Enschede (promotor: Peter Boorsma).
Na zijn afstuderen werkte hij achtereenvolgens als toegevoegd docent beleidswetenschap aan de universitaire opleiding bestuurskunde te Enschede, als sociologisch onderzoeker bij de Sociale Verzekeringsraad te Zoetermeer, als docent bestuurskunde aan de Haagse Hogeschool en als projectleider van een bestuurskundige onderzoekseenheid aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
Van 1989 tot 2008 was hij gewoon hoogleraar bestuurskunde en bestuursrecht in de vakgroep Bestuursrecht/kunde. Daarnaast was hij van 1999 tot 2001 lector Overheidsmanagement aan de Thorbecke Academie te Leeuwarden en adviseur doelmatigheidsonderzoek bij de provincie Drenthe (2004-2006). Vervolgens was hij directeur van de Noordelijke Rekenkamer en hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.


Zijn belangrijkste publicaties zijn: Processen en effecten van herindeling (1995, 2009), Effecten van Plannen en Convenanten (1992), Aspecten van financiële beschikkingverlening (1996), Overheidsbeleid (1998, 2003, 2008, 2013, 2021) Alle regels tellen (2005),  Klagen bij het Bestuur (2007) en Wat niet weet, wat niet deert (2009).
Zijn belangstelling gaat uit naar de werking van bestuursrecht en de uitvoering van overheidsbeleid. Zo verrichtte hij diverse wetsevaluaties, onder andere met betrekking tot de WAO, WW, Awb, Wm, WRO, WGR, Wet personenvervoer, Wet bescherming Persoonsgegevens en Wet op de Rechterlijke Organisatie.

Hij was als redactielid betrokken bij de tijdschriften Beleidswetenschap, Bestuurswetenschap en Bestuurskunde.

Last modified:15 January 2023 12.19 p.m.