Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. dr. M. (Michiel) Herweijer

prof. dr. M. Herweijer

Universitair docent
prof. dr. M. Herweijer
E-mail:
m.herweijer rug.nl

*1955

1978 Bachelor lesbevoegdheid economie                                         Katholieke Universiteit Nijmegen

1979 Master politicologie                                                                  Katholieke Universiteit Nijmegen

1985 Promotie, bestuurskundig proefschrift evaluatie-onderzoek   Technische Hogeschool Twente te Enschede.

1986 Docent beleidswetenschap                                                     Technische Hogeschool Twente te Enschede

1987 Sociologisch onderzoeker                                                        Sociale Verzekeringsraad te Zoetermeer

1988 Projectleider bestuurskundige onderzoekseenheid                 Rijksuniversiteit Groningen

1989-2008 Hoogleraar bestuurskunde                                             Rijksuniversiteit Groningen          

1999-2001 Lector overheidsmanagement                                        Thorbecke Academie te Leeuwarden

2009-heden Universitair docent                                                        Rijksuniversiteit Groningen                                                                                      

 

Dr. Michiel Herweijer (1955) behaalde in 1979 zijn Master politicologie (cum laude) en in 1978 zijn Bachelor leraar economie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. In 1985 promoveerde hij op een bestuurskundig proefschrift over evaluatieonderzoek naar de kostenontwikkeling van de WAO aan de Technische Hogeschool Twente te Enschede.
Na zijn afstuderen werkte hij achtereenvolgens als toegevoegd docent beleidswetenschap aan de universitaire opleiding bestuurskunde te Enschede, als sociologisch onderzoeker bij de Sociale Verzekeringsraad te Zoetermeer, als docent bestuurskunde aan de Haagse Hogeschool en als projectleider van een bestuurskundige onderzoekseenheid aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
Van 1989 tot 2008 was hij gewoon hoogleraar bestuurskunde en bestuursrecht in de vakgroep Bestuursrecht/kunde. Daarnaast was hij van 1999 tot 2001 lector Overheidsmanagement aan de Thorbecke Academie te Leeuwarden en adviseur doelmatigheidsonderzoek bij de provincie Drenthe (2004-2006).
Zijn belangrijkste publicaties zijn: Processen en effecten van herindeling (1995, 2009), Effecten van Plannen en Convenanten (1992), Aspecten van financiële beschikkingverlening (1996), Overheidsbeleid (1998, 2003, 2008) Alle regels tellen (2005),  Klagen bij het Bestuur (2007) en Wat niet weet, wat niet deert (2009).
Zijn belangstelling gaat uit naar de werking van bestuursrecht en de uitvoering van overheidsbeleid. Zo verrichtte hij diverse wetsevaluaties, onder andere met betrekking tot de WAO, WW, Awb, Wm, WRO, WGR, Wet personenvervoer, Wet bescherming Persoonsgegevens en Wet op de Rechterlijke Organisatie.

Laatst gewijzigd:01 februari 2017 07:34

Contact information

Wirdumerdijk 34
8911 CE Leeuwarden
The Netherlands

Harmony complex

Room:
1314.209