Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsmr. drs. M.D. (Dore) van Hoorn

mr. drs. M.D. (Dore) van Hoorn

Studieadviseur en coördinator matchingsprocedure

Expertise

Voorlichten, adviseren en begeleiden van studenten inzake aanpak van de studie, studievoortgang en manier van studeren, uitgaande van het facultair onderwijsprogramma en het onderwijs- en examenreglement, teneinde een goede studievoortgang van studenten te bevorderen en de studenten in staat te stellen binnen de eigen opleiding gefundeerde keuzes te maken.  

Aanspreekpunt voor (aankomende) studenten van de premaster Fiscaal recht na de RB opleiding.

Studieadvies vragen mag je mailen naar studieadvies-rechten@rug.nl; vragen over de matchingsprocedure mogen gemaild worden naar rechten.matching@rug.nl.

Aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag.
Laatst gewijzigd:02 januari 2019 07:45

Contactgegevens

Werklocatie

Kamer:
T0068

Studieadviseurs Rechtsgeleerdheid