Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usmr. drs. M.D. (Dore) van Hoorn

mr. drs. M.D. (Dore) van Hoorn

Study Advisor

Expertise

 

Other positions

Coördinator matchingsprocedure faculteit Rechtsgeleerdheid
Last modified:12 September 2019 07.38 a.m.

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

Werklocatie

Room:
T0068

Studieadviseurs Rechtsgeleerdheid