Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usmr. drs. M.D. (Dore) van Hoorn

mr. drs. M.D. (Dore) van Hoorn

Study Advisor
mr. drs. M.D. (Dore) van Hoorn
E-mail:
m.d.van.hoorn rug.nl

Expertise

 

Other positions

Coördinator matchingsprocedure faculteit Rechtsgeleerdheid
Last modified:01 October 2019 07.43 a.m.

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

Werklocatie

Room:
T0068

Studieadviseurs Rechtsgeleerdheid