Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us M. (Maarten) Bouwmeester, LLM MSc

Publications

Eerlijk, eenvoudig en toekomstbestendig: Drie pleidooien voor universalisme in het Nederlandse socialezekerheidsstelsel

All Hands on Deck: Dutch Emergency Support Policies in the COVID-19 Pandemic

Mislukt beleid, falende governance en een rechtsstaat in het gedrang: Een studie naar het toeslagenfiasco van de Nederlandse overheid

Safeguarding the Social Security Position of Immigrants: Future Challenges for Policymakers and Social Security Agencies in the (Dutch) Welfare State

Learning from control deficits in the childcare benefits scandal: A plea for multi-level analysis in law and policy research

Podcast Law in Action - Episode 4.2: The quest for implementation: a conversation with Maarten Bouwmeester

Robodebt: het Australische toeslagenschandaal?

System failure in the digital welfare state: Exploring parliamentary and judicial control in the Dutch childcare benefits scandal

Verkiezingsblog #5: Bestaanszekerheid, bestaanszekerheid

The household as a constraint on social assistance: Analysing the household-notion in the Netherlands’ parliamentary history on social assistance

Read more

Press/media

Mensenrechten in de stembus - Armoede

'Nederland is toe aan een nieuw stelsel van inkomensbescherming'