Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us M. (Martina) Althoff, Dr

M. (Martina) Althoff, Dr

Associate professor
M. (Martina) Althoff, Dr
E-mail:
m.althoff rug.nl

Coördinator Extra-curriculair criminologisch programma in de master:

Extra-curriculair criminologisch programma “Criminaliteit en Veiligheid“ 

Masterstudenten die voor de afstudeerrichting Strafrecht kiezen kunnen een extra-curriculair criminologisch programma ‘Criminaliteit en Veiligheid’ volgen.

  • Het extra curriculaire programma bestaat uit een inhoudelijk coherent pakket van drie criminologische vakken die in de masterfase worden gevolgd
  • voortbouwend op het verplichte mastervak “Inleiding Criminologie” volgt een inhoudelijk thematisch pakket in het tweede semester: het seminaar “Criminaliteits- en Veiligheidsbeleid” in de derde blok of alternatief verspreid over blok 3 en blok 4 het seminaar “Criminaliteit en Rechtshandhaving” én het Recht in Praktijk vak “Recht en werkelijkheid in de strafrechtketen”
  • de inhoudelijke focus van het programma is gericht op het thema criminaliteit en rechtshandhaving en de justitiële keten met aandacht voor de strafrechtelijke en buitenstrafrechtelijke aanpak van criminaliteit, de werkwijze van de justitiële keten en het criminaliteits- en veiligheidsbeleid; deze inhoud komt aan de orde in alle vakken
  • het criminologische programma heeft een projectkarakter omdat in alle vakken (behalve het Inleidingscollege) rond kleine projecten wordt gewerkt en de spreek- en schrijfvaardigheden worden geoefend.

Verdeling vakken in het studiejaar (vanaf 2021/22):

Blok 1 Inleiding Criminologie

Blok 3 Seminaar Criminaliteits- en Veiligheidsbeleid (wekelijks bijeenkomsten)

Blok 3 + blok 4 Seminaar Criminaiteit en Rechtshandhaving (tweewekelijks)

Blok 3 + blok 4 Recht en Werkelijkheid in de Strafrechtketen (Recht in Praktijk)

Blok 4 Video Inleiding Criminologie

Ingangseis voor het seminaar en Recht in Praktijk = Inleiding Criminologie gehaald.

Studenten die dit extra-curriculaire criminologie master programma afronden, krijgen een aantekening op de bul. Hiervoor moeten studenten naast de afstudeerrichting Strafrecht 6 EC extra-curriculair doen, het Recht in Praktijk vak “Recht en Werkelijkheid in de strafrechtketen”. Het verplichte seminaar in de master wordt ingevuld met het Seminaar Criminaliteits- en Veiligheidsbeleid of alternatief het Seminaar Criminaliteit en Rechtshandhaving. Studenten kunnen een keuze maken uit een van de twee criminologische seminars.

Studenten die het extra-curriculaire criminologie master programma willen volgen, moeten zich bij de coördinator van het programma inschrijven. De inschrijftermijn is synchroon met de inschrijftermijn voor de vakken in het tweede semester.

Last modified:07 September 2022 1.19 p.m.