Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. M. (Martina) Althoff

dr. M. Althoff

Universitair Hoofddocent Criminologie
dr. M. Althoff
E-mail:
m.althoff rug.nl

Docent vakken: Inleiding Criminologie, Criminologie voor niet-Juristen, Algemene Criminologie: Criminaliteits- en veiligheidsbeleid, Seminaar Criminaliteit en Rechtshandhaving, Terrorisme en terrorismebestrijding

Coördinator criminologisch programma "Criminaliteit en Veiligheid" (master strafrecht)  en minor "Misdaad en Straf"

Extra-curriculair criminologisch programma "Criminaliteit en Veiligheid"

Criminaliteit en veiligheid zijn ongetwijfeld prominente kernthema’s binnen onze samenleving. Ze staan niet alleen hoog op de politieke agenda; ze zijn ook onderwerp van tal van maatschappelijke discussies. Een belangrijke ontwikkeling van de laatste decennia is dat criminaliteit en haar bestrijding niet enkel meer het domein lijkt te zijn van de overheid. De wijze waarop de criminaliteitsbestrijding wordt georganiseerd is drastisch veranderd en ook zijn er tal van nieuwe actoren bij gekomen die op enigerlei manier betrokken zijn geraakt bij de aanpak van criminaliteit en een rol zijn gaan spelen in de justitiële keten. Zo wordt op vele terreinen samengewerkt door verschillende publieke en private partijen om gezamenlijk en integraal criminaliteitsproblemen aan te pakken. Ook hebben maatschappelijke discussies steeds meer invloed op het criminaliteits- en veiligheidsbeleid. Met andere woorden: criminaliteitsbestrijding en het garanderen van veiligheid lijkt niet langer louter onder de verantwoordelijk van de overheid te vallen en is daarmee ook niet langer de exclusieve taak van het strafrecht. Dergelijke ontwikkelingen rondom het criminaliteits- en veiligheidsbeleid zijn interessant om vanuit een criminologisch perspectief te bestuderen. Masterstudenten die voor de afstudeerrichting Strafrecht kiezen kunnen een extra-curriculair criminologisch programma ‘Criminaliteit en Veiligheid’ volgen. Voor meer informatie zie de volgende link naar de folder:

https://www.rug.nl/rechten/organisatie/vakgroepen/straf-cri/criminaliteit-en-veiligheid.pdf

Minor "Misdaad en Straf"

In de minor Misdaad en Straf krijgen de studenten kennis van en inzicht in hoe en waarom strafwetten worden gemaakt en overtreden. Zij leren hoe door de samenleving op misdrijven en overtredingen wordt gereageerd: door politie en justitie, de bevolking, de media en de politiek. De minor beoogt een brede vorming te bieden door inzicht te verschaffen in oorzaken en achtergronden van criminaliteit en door disciplineoverstijgende kennis van middelen en mogelijkheden tot criminaliteitsbeheersing. Centraal staat daarbij inzicht in de strafrechtspleging, de tenuitvoerlegging van straffen en strafrechtelijk beleid. Kennis van en inzicht in misdaad en straf wordt in deze minor voorts toegepast op een actueel maatschappelijk thema. In deze cyclus is dat: terrorisme en terrorismebestrijding. Dit thema wordt multidisciplinair behandeld vanuit juridisch (strafrechtelijk) en sociaal-wetenschappelijk (criminologisch) perspectief. Voor meer informatie zie de volgende link naar de folder: 

https://www.rug.nl/ocasys/rechten/vak/showprogramme?programmeId=3625

Laatst gewijzigd:01 september 2020 14:42

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands