Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us M. (Martina) Althoff, Dr

Research interests

Het onderzoek van Althoff heeft betrekking heeft op twee thema’s (gendered) geweld én maatschappelijke reacties op criminaliteit; thema’s die deels nauw met elkaar zijn verweven.

Het thema seksueel en gendered geweld richt zijn focus op de analyse van het geweldverschijnsel (bijvoorbeeld femicide), het (inter)nationaal gevoerde beleid (bijvoorbeeld Istanbul Convention) en de maatschappelijk discussie hieromtrent (bijvoorbeeld het debat over genderneutraliteit in de aanpak van geweld).

Recente publicatie:

Althoff, A-M. Slotboom & J. Janssen (2019), Genderneutrality and the Prevention and Treatment of Violence – A Dutch Perspective. Women & Criminal Justice, (published online first 11 Sep 2019) https://doi.org/10.1080/08974454.2019.1661934

Maatschappelijke reacties op criminaliteit en geweld is het tweede grote thema waarbij onderzoek wordt gedaan naar drie thema’s:

  1. de maatschappelijke reacties op criminaliteit en geweld door de burger (bijvoorbeeld eigenrichting of #MeToo)
  2. de maatschappelijke (media)discoursen (bijvoorbeeld mediahypes zoals de casus van oud en nieuw in Keulen in 2015)
  3. het criminaliteitsbeleid met focus op het detentiebeleid (bijvoorbeeld beleid ter voorkoming van detentieschade)

Recente publicaties:

Althoff, M. (2021), Naming and Shaming seksueel geweld - #MeToo als politieke beweging? Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit (11)3, 2021, 16-32

https://doi.org/10.5553/TCC/221195072022011003002

Althoff, M. (2020), Stories of Gender and Migration, Crime and Security: Between Outrage and Denial. In: Althoff, M. Dollinger, B. & H. Schmidt (eds.) (2020), Conflicting Narratives of Crime and Punishment. Palgrave Macmillan, 259-278 

Gunnink, L.; Althoff, M.  & M.J.F. Van der Wolf (2022), Voorzorg als nazorg. Evaluatie van het Koers en Kansen project 3Noord ‘sanctie-uitvoering op regionale maat’. Vakgroep Strafrecht en Criminologie, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen https://www.zelfmelders.nl/rapport_gepubliceerd/

 

Read more

Publications

Femicide en femicidebeleid: Een terreinverkenning

Criminologie als maatschappijwetenschap: Een gesprek met Fritz Sack

Kritische criminologie en politiek engagement

Crimmigration: die Verschmelzung von Kriminalität und Migration: Editorial zum Themenheft

Voorzorg als nazorg: Evaluatie van het Koers en Kansen project 3Noord 'sanctie-uitvoering op regionale maat

Bauhaus, moderniteit en de Unrechtstaat

Boetedoening of lynchpartij: enkele reflecties over naming & shaming in de 21e eeuw

Genderneutrality and the Prevention and Treatment of Violence - A Dutch Perspective

Naming and shaming seksueel geweld – #MeToo als politieke beweging?

Conflicting Narratives of Crime and Punishment

Read more

Press/media

Waarom series en podcasts over waargebeurde misdaad ons fascineren

In verhouding veel vrouwen gedood in onze provincie: 'Een reëel en zorgwekkend probleem'

Wenn Kriminalitäts- und Migrationskontrolle verschmelzen

Pressemitteilungen: Wenn Kriminalitäts- und Migrationskontrolle verschmelzen

Verhalen over geweld en criminaliteit worden altijd interessant gevonden

Mannen plegen vaker fysiek en seksueel geweld, vrouwen stalken en schelden eerder

Met enkel het strafrecht loop je het risico dat uiteindelijk niemand zich begrepen voelt

Read more