Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. dr. M.A. (Maarten) Allers

Publications

Atlas van de lokale lasten 2023

Bekostiging van grondwaterbeheer

Onzekere en incidentele rijksuitkeringen maken begroten voor gemeenten lastig

Advies over het uitkeringsstelsel tussen Rijk en provincies en gemeenten

Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 2021

Atlas van de lokale lasten 2022

De invloed van kiezers op de lokale belastingen

Financiële ruimte gemeenten 2022-2028

Groei gemeentelijke samenwerking stagneert

Rechts stemmen verlaagt de lokale lasten niet

Read more

Press/media

Gemeenten weten zorgkosten met preventie te beteugelen, maar de klus is nog lang niet geklaard

‘Financiële problemen bemoeilijken collegevorming gemeenten’

Rijk zet hervorming gemeentefonds door ondanks stevige kritiek

Gelderland wil nieuwe belasting heffen: provincie denkt aan betalen voor woningbezit

Het gemeentefonds blijft ook met nieuwe verdeelsleutel een zwarte doos

Kunst en cultuur bungelen onderaan

Links of rechts gemeentebestuur, voor de lasten maakt het niet uit

Politieke opbouw gemeenteraad heeft geen enkele invloed op hoogte belasting

Onderzoek: lokale lasten hetzelfde bij rechtse of linkse raad

Read more