Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us L. (Léonie) de Jonge, PhD

Publications

De BoerBurgerBeweging: een agrarische belangenpartij met populistische trekjes

Position Paper L. de Jonge - Rondetafelgesprek Tweede Kamer over versterking weerbaarheid democratie (28 juni 2023)

The Netherlands: Political Developments and Data in 2022: A New Cabinet Facing New and Old Challenges

The Regional Face of Extremism: A Case Study of the Northern Netherlands

Toezicht, controle en sancties met betrekking tot partijfinanciering in zeven West-Europese landen: Een vergelijkend onderzoek

Fenomeenanalyse Extremisme Noord-Nederland, 2014-2022

Going Nativist. How to Interview the Radical Right?

Populism and Extremism

Populism, Power and Proportionalism in Nadia Urbinati's Me the People

Populist Success and Failure

Read more

Press/media

Woekerwinsten voor CEO’s wetenschappelijke uitgevers

Experts zien verbod op politieke partijen als ‘uiterste redmiddel’

Partijverbod als antwoord op complottheorieën? 'Democratie niet vanzelfsprekend'

Wat moet de NPO met Ongehoord Nederland? ‘Termen als persvrijheid en censuur vertroebelen het debat’

Dutch Coalition at Risk With Farm Party Fighting Climate Targets

TU researcher Bieke Cattoor joins The Young Academy

Politicologen: ‘BBB wakkert de competitie op rechts aan’

Politicologen: ‘BBB wakkert de competitie op rechts aan’

Politologues : « BBB alimente la concurrence à droite »

Aux Pays-Bas, l’essor d’un parti d’«agriculteurs citoyens» et populistes

Read more