Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us L. (Loraine) Visscher, MSc

Publications

Werkzame elementen in de hulp aan gezinnen met meervoudige problemen: het perspectief van gezinnen

De inhoud van interventies voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen in de dagelijkse praktijk

Een kijkje achter het label: overeenkomsten en verschillen tussen interventies voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Effectiviteit van elementen binnen interventies voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Elucidating care for families with multiple problems in routine practice: Self-registered practice and program elements of practitioners

Goede hulp voor gezinnen: Resultaten van gesprekken met 24 ouders en 4 jongeren over hun ervaringen met de hulp die zij hebben gehad

Hoe brengen we de hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen in kaart? De ontwikkeling van een taxonomie

Interventions for families with multiple problems: Similar contents but divergent formats

Taxonomie voor interventies gericht op gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Werkzame elementen in het werken met gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Read more