Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us L. (Loraine) Visscher, MSc

L. (Loraine) Visscher, MSc

Promovendus

C4Youth (2020 - heden)

C4Youth is een Academische Werkplaats Jeugd in de provincie Groningen. Binnen C4Youth werken we in twee kennis- en leerateliers: "Samenhang preventie en hulpverlening" en "Veilig en thuis opgroeien". 

Wat werkt voor gezinnen met zware opvoedproblemen en multiprobleemgezinnen? (2016 - 2020)

Om gezinnen met zware opvoedproblemen (ZOP) en multiprobleemgezinnen (MPG) te helpen zijn veel interventies beschikbaar. Dit project onderzoekt uit welke elementen deze interventies bestaan en welke (combinaties van) elementen binnen deze interventies het meest effectief zijn. Dat maakt het kiezen voor optimale zorg veel makkelijker. Startpunt zijn de gemeenschappelijke elementen van de acht meest veelbelovende interventies in Nederland voor deze doelgroep, in de DEI database. De specifieke doelstellingen van dit project zijn als volgt:

- Het onderscheiden van (combinaties van) potentieel werkzame elementen in interventies gericht op ZOP en MPG.

- Het vergroten van de empirische kennis over de (combinaties van) potentieel werkzame elementen voor ZOP en MPG.

- Het op basis van voorgaande identificeren van de meest effectieve (combinaties van) potentieel werkzame elementen voor ZOP en MPG.

Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw. 

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 09:28