Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us L. (Laura ) Ratniece, PhD

Publications

Integrating Sustainability Into Curriculum of Legal Education in Latvia: An Insight Into the Main Issues

Pieejami četru CISG Konsultatīvās padomes Viedokļu tulkojumi latviešu valodā

Tiesas procesa izspēles kā vērtīgs mācību uzdevums tiešsaistes studiju vidē: izaicinājumi un iespējas

Pētījumi tiesību zinātnē un starpdisciplinaritāte: īss ieskats pamatjautājumos

Tiesību ekonomiskās analīzes piemērošana ANO Konvencijai par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem

Valodas jautājumi, interpretējot ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem

Ar ANO Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem interpretāciju saistītās problēmas 30 gadus pēc tās spēkā stāšanās

Read more