Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. L.J. Mouton
University Medical Center Groningen

dr. L.J. Mouton

Universitair Docent

Noor Mouton is docent en coordinator van drie Anatomievakken in het Bewegingswetenschappen curriculum, i.e. Anatomie van het houdings- en bewegingsapparaat (BWB110, http://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/show?code=BWB110), Neuroanatomie 1 (BWB215, http://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/show?code=BWB215) en Neuroanatomie 2 (BWB216, ug.nl/ocasys/rug/vak/show?code=BWB216).

 In ieder van deze vakken worden een serie hoorcolleges gegeven waarin kennis en inzicht van de Anatomie centraal staan. Hiernaast geven de practica in de snijzaal een unieke kans om aan de hand van opdrachten de 3D-functionele Anatomie ook echt te begrijpen. Juist deze combinatie van aandacht voor kennis, 3-D inzicht en begrip, maken de cursussen zeer aantrekkelijk voor de student en leidde tot een Beste UMCG docent van het jaar award in 2008 alsook in 2016. 

Daarnaast begeleidt zij Master reviews en afstudeerprojecten in het eerste en tweede Masterjaar van Bewegingswetenschappen. Een deel van deze projecten focust zich op haar onderzoeksinteresse motorisch leren en arm- en handfunctie. Een ander deel van deze projecten gaat in op de fysieke fitheid, fysieke activititeit, vermoeidheid en kwaliteit van leven van kinderen met chronische gezondsheidsproblemen. 

Laatst gewijzigd:26 februari 2018 09:53

Contact information

Antonius Deusinglaan 1
9713 AV Groningen
The Netherlands

Home address

ADL 1, FA 23, room 329