Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usprof. dr. L.H.V. (Lucas) van der Woude
University Medical Center Groningen

prof. dr. L.H.V. van der Woude

Professor 'Bewegen, Revalidatie & Functioneel herstel'
prof. dr. L.H.V. van der Woude
E-mail:
l.h.v.van.der.woude umcg.nl

Mijn cursorisch onderwijs betreft revalidatie (en ergonomie) als belangrijke toepassingvelden van de bewegingswetenschappen. Momenteel verzorg ik onderwijs in het 1e masterjaar (Specialisatie I Revalidatie (eindverantwoordelijk) also available in English), specialisatie II) en in het eerste jaar van de bachelor (Inleiding Bewegingswetenschappen). Binnen de specialisatiecursus is een van de onderdelen een rolstoelbasketbalintroductie in de Sporthal van het revalidatiecentrum Beatrixoord (UMCG).

Sinds 2013-2014 is onder mijn verantwoordelijkheid het vak Orientatie Bewegingswetenschappen als 2e jrs bachelorvak opgenomen in blok 4. Het is bedoeld als orientatie op de professionele en academische carriere van de student en de daaraangekoppelde keuzes die betrokkene moet maken. Daarnaast begeleid ik studenten in de bachelor- (3e jr),  en masterstages, academische opdrachten en het master literatuuronderzoek. Voor het accent Revalidatie ben ik ook coordinator en contactpersoon naar studenten toe.

Jaarlijks verzorg ik een stukje onderwijs in het Erasmus Mundus programma rond European master in adapted physical activity van de Faculteit Kinesiologie en Revalidatiewetenschappen van de Katholieke Universiteit van Leuven.

Laatst gewijzigd:11 oktober 2016 16:39

Contact information

Antonius Deusinglaan 1
9713 AV Groningen
The Netherlands

Place of work

Room:
3215.0338

Home address