Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us K. (Kees) van den Ende, MA

K. (Kees) van den Ende, MA

Medewerker onderwijsontwikkeling / Studieadviseur
Profielfoto van K. (Kees) van den Ende, MA
Telefoon:
E-mail:
k.van.den.ende rug.nl

Doorontwikkeling bacheloropleidingen
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

Vanuit een stuurgroep uitbrengen van advies aan het facutleitsbestuur over de doorontwikkeling van de bacheloropleidingen theologie en religiewetenschappen.

Educatieve master docent levensbeschouwing/godsdienst
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Onderzoek naar de mogelijkheid voor een eerstegraads lerarenopleiding docent levensbeschouwing/godsdienst aan de RUG.

Ontwikkeling Learning Community BA Religiewetenschappen
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

Onderwijskundig advies en ondersteuning bij het ontwerpen en opzetten van de Learning Community voor de BA Religiewetenschappen.

Ontwikkeling lesmateriaal taalmethode Succes for All
Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen
Basiseenheid Onderwijskunde
Ontwikkelen van lesmateriaal voor taalonderwijs groep 4 gemodelleerd naar de bewezen effectieve Amerikaanse methode 'Succes for All'. Feedback vanuit de pilotscholen gebruiken om het ontwikklede lesmateriaal te verbeteren.

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 16:26