Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us prof. mr. dr. K.J. (Kars) de Graaf

Research interests

Public Law; Sustainability; Administrative Law; Environmental Law

Publications

Kleine Gids voor het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb

Rebalancing indirect judicial review of administrative action in The Netherlands

A Force of Energy: Essays in Energy Law in Honour of Professor Martha Roggenkamp

Naar een dynamische(re) milieuvergunning. Bye-bye bestaande rechten?

Commentaar op de artikelen 5.18, 5.19, 5.22, 5.24, 5.27, 5.28, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.33a en op de artikelen 22.1 t/m 22.7, 22.18 en 22.19

Van besparen naar verduurzamen. Actualisatie van de algemene regels over energiegebruik voor milieubelastende activiteiten

Zorgen over zorgplichten in het omgevingsrecht

Aanbevelingen van de auteurs

Bestuursrecht 1: Systeem, bevoegdheid, bevoegdheidsuitoefening, handhaving

Bestuursrecht 2: Rechtsbescherming tegen de overheid

Read more

Press/media

Juristen: overheid zit fout met bouwvrijstelling

Veel EU-landen rapporteren stikstofcijfers niet aan Brussel

RIVM en Tata Steel eens over uitstoot, maar er is ook kritiek: 'cijfermatige goocheltruc'

Energietransitie alleen langzaam te versnellen

'Geen uittocht bedrijven door klimaatuitspraak Shell'

Klimaat komt steeds vaker op bordje van de rechter

'Juridisch risico van klimaatverandering voor Shell ondergeschikt aan financieel rendement'

Juristen: Ceta verdrag in strijd met de grondwet

De Klimaatwet: We blijven achter ten opzichte van de eigen gestelde doelen

Read more