Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. mr. dr. K.J. (Kars) de Graaf

Research interests

Public Law; Sustainability; Administrative Law; Environmental Law

Publications

Kleine Gids voor het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb

Zorgen over zorgplichten in het omgevingsrecht

Van besparen naar verduurzamen. Actualisatie van de algemene regels over energiegebruik voor milieubelastende activiteiten

Handboek bouwen onder de Omgevingswet

The Future of Environmental Law: Ambition and Reality

De omgevingsvergunning

De (on)mogelijkheid rechtsbeschermingsprocedures in het ruimtelijk domein te versnellen

De positie van de overheid als partij in de bestuursrechtelijke procedure in Nederland

Relevante aspecten van omgevingsrecht

Bestuurs(proces)recht

Read more

Press/media

'Besluitloos besturen' onder vuur

Kars de Graaf benoemd tot regeringscommissaris Omgevingswet

Eerste regeringscommissaris Omgevingswet benoemd

Verdachte bedrijven in een veranderend klimaat: omwonenden pikken het niet meer

Kritischer houding leidt tot menselijker maat

Milieuorganisatie wil renovatie Binnenhof stilleggen om stikstof

Juristen: overheid zit fout met bouwvrijstelling

Read more