Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. mr. dr. K.J. (Kars) de Graaf

Research interests

Public Law; Sustainability; Administrative Law; Environmental Law

Publications

Over uitspraakbevoegdheden: Codificeer en systematiseer verscheidenheid!

Herijking van het vertrouwensbeginsel? Over paardenbakken en dakterrassen

Afscheid van kolen(centrales): waar een wil is, is een wet?

Duurzaam wonen: de rol van het bestemmingsplan en het toekomstige omgevingsplan

De onschuldpresumptie en de invloed van het strafrechtelijke op het bestuursrechtelijke oordeel

Alternatieven voor het beroep van rechtswege in de Rijkswet op het Nederlanderschap: Een onderzoek naar alternatieven voor ambtshalve handelingen die leiden tot rechterlijke toetsing van het besluit tot intrekking van het Nederlanderschap in artikel 22a van de Rijkswet op het Nederlanderschap

Bestuursrecht 1: Systeem, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving

Climate change litigation in the Netherlands – the Urgenda case and beyond

Electricity Production: The Use of Fossil Fuels and Emission Standards

Encyclopedia of Energy Law, Climate Change and the Environment

Read more

Press/media

Klimaat komt steeds vaker op bordje van de rechter

'Juridisch risico van klimaatverandering voor Shell ondergeschikt aan financieel rendement'

Juristen: Ceta verdrag in strijd met de grondwet

De Klimaatwet: We blijven achter ten opzichte van de eigen gestelde doelen

Read more