Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. J.K. (Jan Kornelis) Dijkstra

dr. J.K. (Jan Kornelis) Dijkstra

Associate Professor

Teaching experience

2013-present    Coordinator bachelorthesis 'schakelprogramma' 

2009-present    Course in Honours Program

2007-present    Supervision of Bachelor and Master thesis

2005-present    Bachelor Course Primary Social Order

2009-2011        Master Course Criminality and Safety

2006-2009        Bachelor Course Sociological Programs

2003-2006        Bachelor Course Social Welfare

Supervision master thesis

Marjolein Kolstein (2007). ‘Blijven pesters pesten en slachtoffers gepest worden? Een longitudinaal onderzoek naar de stabiliteit van pestgedrag en slachtofferschap onder jonge adolescenten’.

Wouter Matser (2007). ‘In or Out. Het effect van gedragsnormen en populariteit op de relaties tussen agressiefen prosociaal gedrag en peer acceptatie en verwerping’.

Pascal Spijkerman (2008). ‘Evaluatie Regionale Uitbuiting Interventie Team. Uitbuiting en de aanpak ervan in de (context van) de politieregio Groningen’.

Renate de Wit (2008). ‘Geweldscriminaliteit in Utrecht. Een analyse van de kenmerken van jonge mannen uit overlastgevende, zwaar overlastgevende en criminele jeugdgroepen ten aanzien van de omvang en ernst van geweldscriminaliteit’.

Arjen Bakker (2008). ‘Statusverdeling in cliques. Een onderzoek naar de rol van de statushiërarchie binnen vriendschapsgroepen’.

Jeanique Ham (2009). ‘The relation between academic performance and popularity in adolescence: The role of school track, class norm and time spending’.

Annelies van der Haar (2009). ‘Trajecten van antisociaal gedrag. Een onderzoek naar autoriteitsconflict, heimelijk, en openlijk antisociaal gedrag’

Mayke Bosman (2009). ‘Jeugdcriminaliteit in Noordoost Friesland. Het effect van individuele en contextuele factoren nader bekeken’.

Mariëtte van Denderen (2009). ‘Kinderpornografisch materiaal op Schiphol: de aanpak van personen die op een luchthaven kinderpornografisch materiaal bezitten en invoeren’.

Jorrit Bloemendal (2009). ‘Sportparticipatie, antisociaal gedrag & alcoholgebruik in de adolescentiefase. Verschilt het effect van sportparticipatie op antisociaal gedrag en alcoholgebruik per type sport?’.

Maaike Walter (2009). ‘Lage SES, hoog gewicht? Een longitudinaal onderzoek naar de relatie tussen sociaal economische status en overgewicht bij adolescenten’.

Sophie Oostra (2010). ‘Slachtoffers van Mensenhandel in de Prostitutiesector’.

Michiel Zwaan (2010). ‘Competition and Scarcity. Moderating Effects of Reproduction Related Conditions on the Status-Aggression Link among Adolescents’.

Lieuwe Zijlstra (2010). Replicating and extending the relation between popularity and genes: Null findings in a large sample of adolescent boys and girls. The TRAILS study.

Dorina Smid (2010) ‘Terug van weggeweest. Belemmerende en bevorderende factoren bij terugplaatsing van een leerling van Rebound Hoogeveen in het regulier voortgezet onderwijs.’

Kim Patisselanno (2010) ‘Ik ben zat, wie ben jij?Een onderzoek naar de sociale relaties binnen studentenhuizen en het drinkgedrag van individuele studenten.’

Laura Louwes (2010) ‘Keep off the grass? De relatie tussen middelengebruik en schoolprestaties van Nederlandse middelbare-schoolleerlingen.’

Ashwin Rambaran (2011) ‘Similarity in Friendship Networks: Selection and Influence Processes in adolescents’ risk attitudes and the roles of clothing and music preferences.’

Julien Cagnart (2011) ‘Nuchter bekeken: risico- en beschermende factoren bij alcoholconsumptie onder Nederlandse jongeren.’

Chaïm la Roi (2011) ‘The effects of parental education, parental occupation, and family income on adolescent prosocial behavior. Considering the mediating role of motives. The TRAILS study.’

Marit Boonstra (2011) ‘Mannelijke meisjes. Onderzoek naar get verband tussen masculiene kenmerken en agressief gedrag en gewelddadig gedrag bij meisjes’.

Jolyn Kersten (2011) ‘Veelplegende daders onder de loep genomen. Criminele carrières van niet-veelplegende en veelplegende jongeren uit het geboortecohort 1984.’

Michiel Spoor (2012) ‘Lichtblauw in beeld. Een planevaluatie naar gemeentelijke handhavers in het publieke domein.’

Nils Kemper (2012) ‘The risks of popularity.’

Annemarie Kiewiet (2012) ‘Vriend of vijand. De rol van vrienden in de schoolprestaties van adolescenten.’

Anton Wensink (in progress) ‘Untangling the complex relation between status, aggression and height among adolescents. The TRAILS study.’

Ralph Mennes (2012) ‘Prosocial and coercive strategies of young adolescents in the peer context: A social network approach to resource control.’

Joost van de Brake (2012). ‘Adolescent Online Social Media Use: Does It Complement or Substitute for Real-Life Status and Friendship.’

Niels de Vries (2013) ‘Approaching the Maturity Gap. Changes in Effects of Child-Perceived Negative Parenting Styles on Antisocial Behavior of Preadolescent Children under Conditions of Intermediate Exposure to Negative Life Events’.

Joost van de Brake (2013) ‘Een herijking van het onderzoek naar statusinconsistentie: Effecten van een discrepantie tussen prestige en vriendschap in twee contexten’.

Ramon Rellum (2013) ‘The associations of peer relations with depression and aggression’.

Thomas Bokdam (2013) ‘Discrepancy effect between goal orientation and goal achievement on aggression and prosocial behavior among adolescents: Moderating effects of self-esteem and narcissism’.

Roos-Marijn Rupert (2013) ‘Vertrouwen in de politie. Een onderzoek naar de invloed van objectieve en subjectieve veiligheid op vertrouwen in de politie’.

Gytha Strijker (2013) ‘Hypercriminele vrouwen. Onderzoek naar alle stelselmatige criminele vrouwen die ooit de ISD-maatregel opgelegd hebben gekregen in Nederland’.

Marc Bouma (2013) ‘De relatie tussen IQ en antisociaal gedrag onder jongadolescenten’.

David Duijst (2013) ‘Depressive symptoms and delinquent behavior: An examination of mediating mechanisms in adolescent boys and girls.’

Rosanne Spruijt (2013) ‘Exploring the relationship between early adolescents’ alcohol use and social and subjective availability’.

Loes van Rijsewijk (2013) ‘Antecedents of adolescents’ prosocial relationships with peers: studying initiation and development using a longitudinal social network perspective’.

Ruta Savickaite (2013) ‘The Effect of Popularity on Adolescent Romantic Relationships’.

Prizes

2009-2011            Winner of the Jacques van Nieuwstadt-prijs for Lecturer of the year of the Sociology Department

2010                      Lecturer of the year in the Faculty of Behavioral and Social Sciences

Last modified:25 June 2022 12.34 p.m.