Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld

Research interests

Specializing in agricultural law in general, particularly in land and tenancy law, all this with a special focus on the notarial and fiscal practice.

Publications

Case note: ECLI:NL:GHARL:2019:2468 (Geldersch Landschap - Teunissen)

Case note: ECLI:NL:GHARL:2019:4609 (de Regt-de Regt)

‘De oudste eerst’?! Een wetswijziging als praktische oplossing

Case note: ECLI:NL:HR:2020:382 (X/Uitvoeringscommissie Enschede-zuid)

Case note: ECLI:NL:HR:2020:484 (Luddeweer-Overschild)

De ‘monddoodclausule’ door de rechter getoetst. (Kan) uw cliënt succesvol de mond (worden) gesnoerd?

Door de mest geroerd. Bruils bloemlezing

Een kwart eeuw economische eigendom: Medicijn met bijwerkingen

Gebrekkige ontsluitingssituatie na herverkaveling: De Hoge Raad 'in de herkansing'

In nomine patris et advocati et notarii: Erfrechtelijke zorgen voor de pastoor of schade aan het zielenheil voor erflater?

Read more

Press/media

TWEE HOOGGELEERDE JURISTEN HOUDEN ‘BOURGONDISCH-FILOSOFISCHE’ GESPREKKEN

Coronacrisis heeft agrarisch juristen behoorlijk inventief gemaakt

JEROEN RHEINFELD OVER AGRARISCH RECHT ALS DWARSDOORSNEDE VAN PUBLIEK- EN PRIVAATRECHT

Boer zoekt ruil: notariële rol bij kavelruil

Onderzocht: kavelruil

Kavelruil is regelbrij: Mooi systeem zou nog veel beter kunnen

Read more