Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld

Research interests

Specializing in agricultural law in general, particularly in land and tenancy law, all this with a special focus on the notarial and fiscal practice.

Publications

Case note: ECLI:NL:GHARL:2019:2468 (Geldersch Landschap - Teunissen)

Case note: ECLI:NL:GHARL:2019:4609 (de Regt-de Regt)

De ‘monddoodclausule’ in de agro-praktijk: aandachtspunten en valkuilen

‘De oudste eerst’?! Een wetswijziging als praktische oplossing

Geschil over bedrijfsoverdracht voor berekening legitieme portie

Overdrachtsbelasting in de agrarische praktijk anno 2021: an 6 via 8 naar 2, 0 en weer terug

Case note: ECLI:NL:HR:2020:382 (X/Uitvoeringscommissie Enschede-zuid)

Case note: ECLI:NL:HR:2020:484 (Luddeweer-Overschild)

De ‘monddoodclausule’ door de rechter getoetst. (Kan) uw cliënt succesvol de mond (worden) gesnoerd?

Door de mest geroerd. Bruils bloemlezing

Read more

Press/media

TWEE HOOGGELEERDE JURISTEN HOUDEN ‘BOURGONDISCH-FILOSOFISCHE’ GESPREKKEN

Coronacrisis heeft agrarisch juristen behoorlijk inventief gemaakt

JEROEN RHEINFELD OVER AGRARISCH RECHT ALS DWARSDOORSNEDE VAN PUBLIEK- EN PRIVAATRECHT

Boer zoekt ruil: notariële rol bij kavelruil

Onderzocht: kavelruil

Kavelruil is regelbrij: Mooi systeem zou nog veel beter kunnen

Read more