Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. J. (Johanna) Schonrock-Adema
University Medical Center Groningen

dr. J. Schonrock-Adema

onderzoeker, principal investigator
Geen foto beschikbaar
E-mail:
j.schonrock-adema umcg.nl

 

Curriculum Vitae

 

Name:

First name:

Address:

 

Phone number:

E-mail address:

Date of birth:

Marital state:

Schönrock-Adema

Johanna

D.R. Camphuysenstraat 25

9101 HS Dokkum

(0519) 22 18 85

j.schonrock-adema umcg.nl

2 March 1972

married

 

 

Education

1990-1996 Psychology at the University of Groningen. Majors Work, Organisation & Personnel Psychology and Personality Psychology; research training project about the assessment of professional communication skills; work placeent at Compaz-advisors for education and vocation

1988-1989 Preparatory training Conservatory, followed by admission

1984-1990 VWO at comprehensive school Oostergo in Dokkum

 

 

Functie

2005-now

Researcher in Medical Education (University of Groningen / University Medical Center Groningen)

 

 

Previous work experience

2001-2005 Medical Education (University of Groningen)

1996-2001 PhD student; development and evaluation of a computerized self-instruction training for a training in communication skills; a study into the influence of personality and learning style on the effectiveness of training in communication skills (Psychology, University of Groningen)

1996 Research assistant in temporary service (Psychology, University of Groningen)

1996 Trainer HEAO Basic training Communicative Management Skills (Hanze University of Groningen)

1995-1996 Selection and training of new teaching assistants Communication skills (Psychology, University of Groningen)

1993-1996 Various teaching assistantships: 'group dynamical skills'; 'Psychology in society' (2x); 'communication skills' (5x); 'consultation and test in career counseling'; 'consultation and test in organisations'; 'Communication skills training methodology' (Psychology, University of Groningen)


  

Bijzonderheden

2010 

 

2009

 

2001

2000

1996

Prijs voor beste wetenschappelijke paper tijdens het NVMO congres 2010 met het paper ‘Ontwikkeling en validering van een beoordelingsinstrument voor het faciliteren van reflectief leren in kleine groepen’ (zie Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, januari 2011 | Vol. 30, nr. 1/2, p. 36-49).

Prijs voor beste wetenschappelijke paper tijdens het NVMO congres 2009 met het paper ‘Cursusevaluaties op basis van ‘predicties’ in plaats van opinies: minder respondenten nodig voor vergelijkbare uitkomsten’ (zie Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, april 2010 | Vol. 29, nr. 2, p. 152-166).

Prijs voor beste paper op Geneeskundig Onderwijs Congres

Toekenning hoedanigheid van 'Young Psychologist' van het NIP

Basisaantekening Psychodiagnostiek

Research grants

2015–2019

2016-2017

NRO project praktijkgericht onderzoek Excellentie MBO & HO ‘Excellentie door docentstrategie: vrijheid en structuur in balans voor elke student’ (625.144 Euro, partners: UMCG/RUG, Hanzehogeschool Groningen, Windesheim Zwolle en Universiteit Utrecht)

Honours college project grant € 81.000,-- voor onderzoek naar de honours teaching community

publications

2013-now

Mahmood SI, Daim SA, Borleffs JCC, Heijne-Penninga M, Schönrock-Adema J. The transferability of Western concepts to other cultures: Validation of the Zuckerman–Kuhlman Personality Questionnaire in a Saudi Arabic context. Medical Teacher 2015;37:S67-S74. DOI: 10.3109/0142159X.2015.1006606.

Raat AN, Schönrock-Adema J, Van Hell EA, Kuks JB, Cohen-Schotanus J. Student distress in clinical workplace learning: differences in social comparison behaviours. Advances in health sciences education: theory and practice. 2015;20:101–111. DOI: 10.1007/s10459-014-9513-9.

Schmit Jongbloed LJ, Schönrock-Adema J, Borleffs JCC, Stewart RE, Cohen-Schotanus J. The influence of achievement before, during and after medical school on physician job satisfaction. Advances in Health Sciences Education 2014;19:581-595. DOI:10.1007/s10459-013-9489-x.

Suhoyo Y, Schönrock-Adema J, Rahayu GR, Kuks JBM, Cohen-Schotanus J. Meeting international standards: A cultural approach in implementing the mini-CEX effectively in Indonesian clerkships. Medical Teacher 2014;36:894-902. DOI: 10.3109/0142159X.2014.917160.

Dekker H, Snoek JW, Schönrock-Adema J, Van der Molen T, Cohen-Schotanus J. Medical students’ and teachers’ perceptions of sexual misconduct in the student–teacher relationship. Perspectives in Medical Education 2013, 5/6. DOI 10.1007/s40037-013-0091-y.

Dekker H, Schönrock-Adema J, Snoek JW, Van der Molen T, Cohen-Schotanus J. Which characteristics of written feedback are perceived as stimulating students’ reflective competence: an exploratory study. BMC Medical Education 2013;13:94.

Schönrock-Adema J, Lubarsky S, Chalk C, Steinert Y, Cohen-Schotanus J. ‘What would my classmates say?’ An international study of the prediction-based method of course evaluation. Medical Education 2013;47:453–462.

Schönrock-Adema J, Schaub-de Jong M, Cohen-Schotanus J. The development and validation of a short form of the STERLinG: A practical, valid and reliable tool to evaluate teacher competencies to encourage reflective learning. Medical Teacher 2013;35:864-866.

 

Before 2013

Schönrock-Adema J, Bouwkamp-Timmer T, Van Hell EA, Cohen-Schotanus J. Key elements in assessing the educational environment: where is the theory? Advances in Health Sciences Education 2012;17:727–742.

Schönrock-Adema J, Boendermaker PM, Remmelts P. Opportunities for the CTEI: disentangling frequency and quality in evaluating teaching behaviours. Perspectives in Medical Education 2012;1:172–179.

Schaub-de Jong M, Schönrock-Adema J, Dekker H, Verkerk M, Cohen-Schotanus J. Development of a student rating scale to evaluate teachers’ competencies for facilitating reflective learning Medical Education 2011;45:155–165.

Cohen-Schotanus J, Schönrock-Adema J, Schmidt HG. Quality of courses evaluated by ‘predictions’ rather than opinions: fewer respondents needed for similar results. Medical Teacher 2010;32:851–856.

Schönrock-Adema J, Cohen-Schotanus J. Instruments for measuring quality of educational environments: validation not required any longer? Medical Teacher 2010;32:181–182.

Schönrock-Adema J, Heijne-Penninga M, Van Hell EA, Cohen-Schotanus J. Necessary steps in factor analysis: enhancing validation studies of educational instruments. The PHEEM applied to clerks as an example. Medical Teacher 2009;31:e226–e232.

Schönrock-Adema J, van der Molen HT, van der Zee KI. Effectiveness of a Self-Instruction Program for Microcounseling Skills Training. Teaching of Psychology 2009;36:246–252.

Cohen-Schotanus J, Muijtjens AMM, Schönrock-Adema J, Geertsma J, van der Vleuten CPM. Effects of conventional and problem-based learning on clinical and general competences and career development. Medical Education 2008; 42:256–265.

Cohen-Schotanus J, Schönrock-Adema J, Bouwkamp-Timmer T, Terwisscha van Scheltinga GR, Kuks JBM. One-year transitional programme increases knowledge to level sufficient for entry into the fourth year of the medical curriculum. Medical Teacher 2008;30:62–66.

Dekker H, Schönrock-Adema J, Cohen-Schotanus J. Kenmerken van reflectiestimulerende schriftelijke feedback in portfolio’s [abstract genomineerd voor de beste wetenschappelijke paper prijs NVMO-congres 2007]. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2008;27:43–44. Het juryrapport staat in Tijdschrift voor Medisch Onderwijs 2008;27:30–33.

Heijne-Penninga M, Kuks JBM, Schönrock-Adema J, Snijders TAB, Cohen-Schotanus J. Open-book tests to complement assessment-programmes: analysis of open and closed-book tests. Advances in Health Sciences Education 2008;13:263–273.

Schönrock-Adema J, Heijne-Penninga M, van Duijn MAJ, Cohen-Schotanus J. Response to Arshad’s letter on the assessment of professional behaviour in undergraduate medical education [letter to the editor]. Medical Education 2008;42:326.

Van Hell EA, Kuks JBM, Schönrock-Adema J, van Lohuizen MT, Cohen-Schotanus J. Transition to clinical training: influence of preclinical knowledge and skills and consequences for clinical performance. Medical Education 2008;42:830–837.

Schönrock-Adema J, Heijne-Penninga M, van Duijn MAJ, Geertsma J, Cohen-Schotanus J. Assessment of professional behaviour in undergraduate medical education: peer assessment enhances performance. Medical Education 2007;41:836–842.

 

 

Book contributions

Schönrock-Adema J, van der Molen HT. Zelfinstructie versus begeleide training in gespreksvaardigheden: een onderzoek naar de effectiviteit. In: PWJ Schramade, ed. Handboek Effectief Opleiden [losbladig], aanvulling 43, pp. 47–66 Den Haag: Reed Business 2007.

Schönrock-Adema J, van der Molen HT. De ontwikkeling van een zelfinstructieprogramma voor een training in basisgespreksvaardigheden. In: PWJ Schramade, ed. Handboek Effectief Opleiden [losbladig], aanvulling 42, pp. 31–52 Den Haag: Reed Business 2006.

Adema J, van der Zee KI. A multi-media computer program for a training in basic professional counselling skills. In: Maarse FJ, Akkerman AE, Brand AN, Mulder LJM, eds. Clinical assessment, computerized methods, and instrumentation. Lisse [etc.]: Swets & Zeitlinger 2003.

Van der Zee KI, Lang G, Adema J. Gespreksvaardiger door de computer? Het gebruik van multimediale computersystemen binnen trainingen in professionele gespreksvaardigheden. Studeren in digitale leeromgevingen. Congresbundel HBO-COO en SUNCOO jubileumcongres 1997.

 

 

Training materials and instruments

Adema J, van der Zee KI, Fokkinga PR, Bakker EJA. GEVAT (GespreksVAardigheidsTraining), een computerapplicatie voor basistraining in gespreksvaardigheden. Groningen: Rijksuniversiteit 1999.

Adema J, Lang G, van der Zee KI. Begeleidershandleiding behorende bij het Zelfinstructiepakket Basistraining in Professionele Gespreksvaardigheden. Groningen: Vakgroep Psychologie 1998.

Adema J, van der Zee KI, van der Molen HT, Hommes MA. Motivatievragenlijst voor trainingen. Groningen: Vakgroep Psychologie 1998.

Adema J, Lang G, van der Zee KI. Werkboek behorende bij het Zelfinstructiepakket Basistraining in Professionele Gespreksvaardigheden. Groningen: Vakgroep Psychologie 1998.

 

Internal reports

Schönrock-Adema J, Dekker H. Professioneel gedrag in de Bacheloropleiding Geneeskunde: evaluatieverslag. Groningen: CIOMO, UMCG; 2006.

International presentations

Schönrock-Adema J, Lubarsky S, Chalk C, Steinert Y, Cohen-Schotanus J. Evaluation by prediction instead of opinions: Less response bias in course evaluations and significantly fewer respondents needed [wetenschappelijk paper]. Lyon, France: AMEE, 25–29 August 2012.

Schaub-de Jong M, Schönrock-Adema J, Dekker H, Verkerk M, Cohen-Schotanus J. FReLe-Q: development and validation of an instrument to assess teacher’s qualities in reflective teaching [wetenschappelijk paper]. Glasgow, Scotland: AMEE, 4–8 September 2010.

Schönrock-Adema J, van Hell EA, Bouwkamp-Timmer T, Cohen-Schotanus J. Key elements of educational environment quality: a literature study [paper]. Glasgow, Scotland: AMEE, 4–8

Schönrock-Adema J, van Hell EA, Heijne-Penninga M, Cohen-Schotanus J. Validating the Postgraduate Hospital Educational Environment Measure (PHEEM) by applying a combination of criteria in factor analysis [wetenschappelijk paper]. Prague, Czech Republic: AMEE, 30 augustus–3 september 2008.

Cohen-Schotanus J, Schönrock-Adema J. Students with related bachelor degrees enrolling in the medical master: utopia or a realistic possibility? [short communication]. AMEE 2006. Genoa, Italy, 14-18 September, 2006.

Dekker H, Geertsma J, Schönrock-Adema J, Cohen-Schotanus J. Characteristics of written feedback on students’ reflection reports [short communication]. AMEE 2006. Genoa, Italy, 14-18 September, 2006.

Lohuizen MT van, Schönrock-Adema J, Cohen-Schotanus J. The value of self-assessment. AMEE 2006. Genoa, Italy, 14-18 September, 2006.

Cohen-Schotanus J, Geertsma J, Schönrock-Adema J, Molenaar WM. Differences between students from a traditional and a PBL curriculum regarding formal and self assessment of clinical competence. Amsterdam: AMEE, 31 augustus–2 september 2005.

Dekker H, Schönrock-Adema J, Geertsma J, Cohen-Schotanus J. Portfolio assessment: the influence of different elements on final results. Amsterdam: AMEE, 31 augustus–2 september 2005.

Penninga M, Kuks J, Schönrock-Adema J, Cohen-Schotanus J. Open-book examination: a method to assess knowledge management. Amsterdam: AMEE, 31 augustus–2 september 2005.

Adema J. The moderating influence of personality on the effect of two different modes for training in counselling skills – accepted for ECP11th in Jena (Germany, 2002).

Adema J. Exploring the relationship between learning styles. and personality. Cracow: 10th European Conference on Personality Psychology (ECP10), 16–20 juli 2000.

Adema J. Do personality characteristics relate to the way in which students learn? Stockholm: 27th International Congress of Psychology, 23–28 Juli 2000.

 

Nominated abstract NVMO congress 2012 – in PME 2013 Evaluation by prediction instead of opinions: accurate, efficient and less susceptible for response bias*

Schönrock-Adema J, Lubarsky S, Chalk C, Steinert Y, Cohen-Schotanus J

 

Narional presentaties and workshops

Custers E, Driessen E, Jaarsma D, Kramer A, Michels N, Scheele F, Schönrock-Adema J (NVMO Wetenschapscommissie). Hoe schrijft u (niet) een congres abstract [workshop]? Egmond aan Zee: NVMO-congres, 7–8 november 2013.

Schaub-de Jong MA, Schönrock-Adema J, Verkerk M, Cohen-Schotanus J. Hoe goed zijn docenten in het faciliteren van reflectief leren in kleine groepen [paper]? Maastricht: NVMO congres, 15–16 november 2012.

Schönrock-Adema J, Lubarsky S, Chalk C, Steinert Y, Cohen-Schotanus J. Onderwijsevaluaties door middel van predicties in plaats van opinies: accuraat, efficiënt en minder gevoelig voor respons bias ? [wetenschappelijke paper]. Maastricht: NVMO congres, 15–16 november 2012.

Schönrock-Adema J, Cohen-Schotanus J. Kretenzers als respondent: vertroebelen recalcitrante respondenten de uitkomsten van evaluatieonderzoek? [wetenschappelijke paper]. Egmond aan Zee: NVMO congres, 17–18 november 2011.

Schaub-de Jong MA, Schönrock-Adema J, Dekker H, Verkerk MA, Cohen-Schotanus J. Ontwikkeling en validering van een beoordelingsinstrument voor het faciliteren van reflectief leren in kleine groepen [wetenschappelijk paper]. Egmond aan Zee: NVMO congres, 11–12 november 2010.

Schönrock-Adema J, Cohen-Schotanus J. Cursusevaluaties op basis van ‘predicties’ in plaats van opinies: minder respondenten nodig voor vergelijkbare uitkomsten [wetenschappelijk paper]. Egmond aan Zee: NVMO congres, 12–13 november 2009. (prijs beste wetenschappelijke paper).

Schönrock-Adema J, van Hell EA, Geraedts EMAH, Cohen-Schotanus J. Op zoek naar een gemeenschappelijk theoretisch framework voor leeromgevingsdimensies: literatuuronderzoek en validatie van de Dundee Ready Educational Environment Measure (DREEM) [wetenschappelijk paper]. Egmond aan Zee: NVMO-congres, 13–14 november 2008.

Van Hell EA, Schönrock-Adema J, Cohen-Schotanus J. Valideren van vragenlijsten [workshop]. Egmond aan Zee: NVMO-congres, 13–14 november 2008.

Schönrock-Adema J. Presentatie eigen impressie van het NVMO congres op uitnodiging van de organisatiecommissie. Egmond aan Zee: NVMO-congres, 13–14 november 2008.

Dekker H, Schönrock-Adema J, Cohen-Schotanus J. Kenmerken van reflectiestimulerende schriftelijke feedback in portfolio’s [wetenschappelijke paper]. Egmond aan Zee: NVMO-congres, 14-16 november 2007.

Schönrock-Adema J, Hell EA van, Heijne-Penninga M, Cohen-Schotanus J. De PHEEM: een één- of meerdimensioneel instrument om de kwaliteit van de klinische leeromgeving te meten? [wetenschappelijke paper]. Egmond aan Zee: NVMO-congres, 14-16 november 2007.

Schönrock-Adema J, Dekker H, Cohen-Schotanus J. Beoordelingsschaal als instrument om de verdeling van scores op professioneel gedrag te beïnvloeden [wetenschappelijke paper]. Egmond aan Zee: NVMO-congres, 9-10 november 2006.

Dekker H, Schönrock-Adema J, Geertsma J, Cohen-Schotanus J. Portfolio assessment: de invloed van verschillende onderdelen op het eindresultaat. Egmond aan Zee: NVMO-congres, 17–18 november 2005.

Penninga M, Kuks J, Schönrock-Adema J, Cohen-Schotanus J. Open-boek toetsen versus gesloten-boek toetsen: een analyse van toetsresultaten. Egmond aan Zee: NVMO-congres, 17–18 november 2005.

Aukes LC, Schönrock-Adema J, Wolff M, van der Meij G. Gunstige gebruikswaarde van videotoets voor basale communicatievaardigheden [paper]. Egmond aan Zee: NVMO-congres, 20–21 november 2003.

Penninga M, Schönrock-Adema J, Cohen-Schotanus J. Tutorgroepen zonder tutor, wat vinden de studenten ervan? [paper]. Egmond aan Zee: NVMO-congres, 20–21 november 2003.

Schönrock-Adema J, Penninga M. De beoordeling van studentgedrag door de tutor: de invloed van peerbeoordeling [paper]. Egmond aan Zee: NVMO-congres, 20–21 november 2003.

Aukes LC, Niessen IA, Schönrock-Adema J. Demonstratie MedGeVat: Medische GespreksVaardigheid per computer [workshop]. Egmond aan Zee: NVMO-congres, 14–15 november 2002.

 

Redactionele activiteiten

2013-heden

2013

2012-heden

2012-heden

2011

2010

2009

2008-heden

2007-heden

2006-2007

2003-2009

Associate Editor Perspectives in Medical Education

Reviewer Evidence-based Medicine

Reviewer Advances in Health Sciences Education

Reviewer Perspectives in Medical Education

Reviewer BMC Medical Education

Reviewer Tijdschrift voor Medisch Onderwijs

Reviewer abstracts EFYE 2009

Reviewer Research in Medical Education Papers AMEE

Reviewer Medical Education

Reviewer projectvoorstel DU-project Vaardigheden in de Psychodiagnostiek en review van tussentijdse rapportages. Psychologie, Erasmus Universiteit Rotterdam

Reviewer abstracts NVMO-congres

 

 

Bestuurlijke functies, lidmaatschappen en werkgroepen

2013-heden

2012-heden

2011-2012

2010-heden

2010, 2013

2010

2007

2006-2009

2003-2005

2002-2005

2000-2001

1996-2002

1996-1999

1994-1995

Wetenschapscommissie NVMO

PhD-opleidingscommissie SHARE

NVMO - Ethical Review Board

NVMO Reviewcommissie NVMO congres

Zaalvoorzitter NVMO-congres

Jurylid poster prize committee AMEE

Jurylid ter beoordeling van de inzendingen en presentaties NVMO-congres

Beoordelingscommissie Portfolio Geneeskunde, curriculum G2010 UMCG/RuG

Planningsgroep jaar 2/3 geneeskunde UMCG/RUG

Werkgroep Operationalisering Toetsbeleid (WOT) van het UMCG

Commissie Videoproducties Individueel Toegepaste Psychologie

Onderzoeksschool Kurt Lewin Instituut (KLI)

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Organisatiecommissie practicum Gespreksvoering

 

 

Bij- en nascholing

2013

2012

2009

2008

2008

2008

1999

1998

1998

1997

1997

 Workshop Qualitative Research. Groningen: UMCG.

Coaching PhD students. Groningen: RUG human resources.

Bij- en nascholing Online focusgroepen. Groningen: UMCG.

EG-Liaison training: How to write a proposal for ERC Starting grant. Groningen: SenterNovem/RUG.

Symposium: Simuleren; da’s pas leren [nascholing]. Groningen: UMCG.

Bij- en nascholing Rendementen. Groningen: UMCG.

Analyse van Covariantiestructuren. Groningen.

Communicatie en Beïnvloeding. Groningen.

Wetenschappelijke teksten schrijven. Groningen.

Multivariate Statistiek in de Praktijk. Groningen.

Opfrissen en bijspijkeren: Statistiek in vogelvlucht. Amsterdam: IOPS (Interuniversitaire Onderzoeksschool voor Psychometrie en Sociometrie.

 

 

Laatst gewijzigd:16 augustus 2016 18:57

Contact information

Antonius Deusinglaan 1
9713 AV Groningen
The Netherlands