Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us mr. J.P. (Jelle) Roelfsema

Publications

Case note: ECLI:NL:RVS:2022:71

Rechtsstatelijk revolveren: Bespreking preadvies Jonge VAR 2021 van Veerle van Waarde, ‘Revolverend overheidsgeld in het privaatrecht’

Case note: ECLI:NL:RBOVE:2020:1772

Case note: ECLI:NL:RVS:2021:582

Case note: ECLI:NL:RVS:2019:3382

Case note: ECLI:NL:RVS:2020:353

Bestuurs(proces)recht

Case note: ECLI:NL:CBB:2017:141: AB 2017/305

Aardbevingen en rechtsbedeling: De (on)mogelijkheden van governance als alternatief voor rechtspraak

Decentralisaties in het sociaal domein: Verslag van een studiemiddag van de VAR, Vereniging voor bestuursrecht, gehouden op 9 oktober 2015

Read more