Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. mr. J.P. (Jan Paul) Franx

Publications

Prospectusaansprakelijkheid

Prospectus Regulation and Prospectus Liability

The Netherlands

Prospectusaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en contract: (thesis Erasmus University Rotterdam)

Effectieve rechtsbescherming van beleggers

Boekbespreking: M.D.H. Nelemans, Bestuurdersaansprakelijkheid in de financiële sector - Toezicht, handhaving, sancties en zorgplichten (Uitgeverij Paris, Zutphen 2013)

(Prospectus)aansprakelijkheid van bestuurders bij beursgang en emissie, in het bijzonder onder de Wet oneerlijke handelspraktijken

Update alternatieve handelsplatformen - van kraamkamers en sterfhuizen

Inhoudelijke prospectusvereisten

Read more

Press/media

EASDAQ biedt ondernemingen makkelijke toegang tot belegger