Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us mr. dr. J.H.M. (Hans) ter Haar

Publications

De (kandidaat-)notaris, de rechtszekerheid en de minderjarige

De kwetsbare legitimaris, de langstlevende partner en de kantonrechter

Minderjarigen en bewind over geld

Commentaar bij art. 1:234-1:237

Commentaar bij art. 1:245-1:253m

De lastige verhouding tussen inkorting en vermindering

Kroniek rechtspraak curatele, mentorschap en bewind

Nietigverklaring van een testament bij leven van de testateur

Personen- en Familierecht & Erfrecht in een notendop

De aard van de vordering in het kader van de wettelijke verdeling en de (on)mogelijkheid van conservatoir beslag voor deze vordering

Read more

Press/media

Hoorcolleges spelen een cruciale rol in ons onderwijs

Afschaffen, die onlinecolleges