Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us mr. dr. J.H.M. (Hans) ter Haar

mr. dr. J.H.M. (Hans) ter Haar

Universitair docent notarieel recht
mr. dr. J.H.M. (Hans) ter Haar
Telefoon:
050 36 38529 (+31503638529)
E-mail:
j.h.m.ter.haar rug.nl

Geboren 7 december 1970 te Almelo;

Middelbare school (1983-1989) Pius X college te Almelo

Universiteit: Radboud Universiteit Nijmegen (voorheen Katholieke Universiteit Nijmegen), Faculteit der rechtsgeleerdheid (1989-1994) Studie notarieel recht, afgestudeerd op 7 december 1994;

Gedurende 5 jaar werkzaam geweest als kandidaat-notaris bij notariskantoor Heupink & Verbeek (Netwerknotarissen) te Markelo (1996-2001);

Gedurende 2 jaar werkzaam geweest als kandidaat-notaris bij Kienhuis-Hoving notarissen en advocaten, vestiging Oldenzaal (2001-2003);

Gedurende 6 jaar docent geweest bij de Stichting opleiding medewerkers in het notariaat (2001-2007);

Sinds februari 2003 werkzaam als (universitair) docent aan de RUG;

Sinds 2009 medebewerker Tekst en commentaar, Kluwer (onderdeel minderjarigheid/ bewind, Boek 1 BW);

Sinds 2017 medebewerker van de Groene Serie Personen- en Familierecht (onderdelen bewind van ouders en voogden, meerderjarigenbewind, curatele en afwezigenbewind);

Op 25 april 2013 gepromoveerd tot doctor in de rechtsgeleerdheid. Het onderwerp van het proefschrift is "Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen";

(mede-)redacteur van Tijdschrift Erfrecht

Als onderzoeker betrokken bij het WODC-onderzoek 'Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen', waarvan het rapport in 2017 is verschenen bij Boorm Juridische uitgevers. 

Als onderzoeker betrokken bij het onderzoeksproject: 'Naar een efficiëntere rechtsbedeling'.

Sinds 2017 docent SSR (rechterlijke macht)

Sinds 2019 docent basistraining Mentorschap noord

Relevante publicaties:

 

In kader van promotieonderzoek "Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen"

 • Ouderlijk vruchtgenot, tijd voor herziening?, WPNR 2005/6642;
 • Het testamentair minderjarigenbewind, WPNR 2006/6692; (zie ook Nieuw erfrecht 2006/6, Tijdschrift erfrecht 2007/2 en Fiscaal tijdschrift vermogen 2009/43);
 • De som ineens als versterkte legitieme portie, WPNR 2009/6788 (zie ook WPNR 2010/6865 en 6866 en Tijdschrift erfrecht 2010/6);
 • De (o)nredelijkheid van verjaringstermijnen voor minderjarigen in het kader van vermogensbeheer, WPNR 2010/6853;
 • Kan de minderjarige beschikken over zijn arbeidsinkomsten? FJR 2011/2;
 • De belangen van de minderjarige in het erfrecht gewaarborgd? WPNR 2012 6927/6928/6929 (zie ook: FJR 2013/11);
 • Van rechtswege beperking van handelingsbekwaamheid en bewind over vermogen en de rechtvaardiging daarvan, Open acces-forum Familie & recht 2012/12;

In het kader van het onderwerp minderjarigen en vermogen na verdediging proefshrift:

 • Mag een notaris zonder medewerking van een ouder passeren? WPNR 2014/7036;
 • Exit testamentair Boek 1-bewind WPNR 2015/7064;
 • Een hanteerbare regeling voor het levensonderhoud van een kind na overlijden van een ouder WPNR 2015/7066;
 • De som ineens van art. 4:35 BW komt vaker voor dan u denkt (samen met prof. mr. W.D. Kolkman), JBN 2016/2;
 • Een Flat voor een villa, FJR 2016/03;
 • Hoe Lang zijn ouders aansprakelijk wegens slecht bewind?, Tijdschrift Erfrecht 2016/5;
 • De minderjarige en vernietiging van effectenleaseovereenkomsten, WPNR 2017/7164;
 • Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen, onderzoek in opdracht van het WODC (samen met W.D. Kolkman, W.M. Schrama en L.C.A. Verstappen), BJU 2017 (zie hierover: FJR 2017/03, Actuele ontwikkelingen in het familierecht, UCERF Reeks 11, 2017 en Themanummer Personen- en familie(vermogens)recht WPNR 2018/7220);
 • Minderjarigen en bewind over geld, FJR 2020/2;
 • De (kandidaat-)notaris, de rechtszekerheid en de minderjarige (samen met I Visser), JBN 2021/1
 • Gescheiden ouders en de bankrekening van het minderjarige kind, EB 2021/6;


In het kader van gerechtelijke vaststelling van het vaderschap:

 • Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap na overlijden en de Boedelpraktijk (samen met A. Heida), WPNR 2007/6706 (zie ook: Nieuw erfrecht 2006/5 en Tijdschrift erfrecht 2007/5);
 • Grenzen aan de mogelijkheid van de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap (samen met A. Heida), WPNR 2008/6750 met naschrift op reactie 2008/6759;
 • De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap op de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname (samen met A. Heida), WPNR 2009/6807;
 • Golddiggers in de nalatenschap? Het belang van handhaving van termijnen (samen met A. Heida), WPNR 2010/6868.

In het kader van bescherming van kwetsbare meerderjarigen:

 • Een nietig huwelijk maar (nog) geen nietig testament, Tijdschrift Erfrecht 2018/10;
 • De notariële wilscontrole bij uiterste wilsbeschikkingen, De Notarisklerk 2018 9/10;
 • Nietigverklaring van een testament bij leven van de testateur, Tijdschrift Erfrecht 2019/5;
 • Schenking door personen van wie het vermogen onder bewind is gesteld, De notarisklerk 2021/1/2;
 • De kwetsbare legitimaris, de langstlevende partner en de kantonrechter (samen met G.A. Tuinstra), Tijdschrift Erfrecht 2020/5.

 
Overige publicaties:

 • Vervreemding van gelegateerde goederen door een wettelijke vertegenwoordiger, Nieuw erfrecht 2004/5;
 • "Gerneraal pardon" voor open deurtjes, Nieuw erfrecht 2006/2;
 • Het elektronisch ondertekend document: wel, niet of net zoiets als een akte (samen met E.D.C. Neppelenbroek), WPNR 2006/6655;
 • De onwenselijke aspecten van een internettestament (samen met prof. mr l.C.A. Verstappen en Prof. mr. W.D. Kolkman), WPNR 2007/6722;
 • De benoeming van een uitvaartverzorger bij codicil, WPNR 2007/6727 en 6728;
 • Debatteren over de inhoud van een notariële akte: drie invalshoeken (samen met prof. mr. H.B. Krans), WPNR 2008/6777;
 • Wetsvoorstel aanpassing huwelijksvermogensrecht gewijzigd, Tijdschrift voor agrarisch recht 2009/5;
 • Drie stellingen over de positie van het kind in het erfrecht, WPNR 2013/7000;
 • 10 jaar nieuw erfrecht en de positie van het kind, Tijdschrift Erfrecht 2013/6;
 • De processuele handelingsonbekwaamheid van de minderjarige, EB 2015/22;
 • Betere bescherming voor erfgenamen bij aanvaarding van nalatenschappen, Ars Aequi 2017/3;
 • De aard van de vordering in het kader van de wettelijke verdeling en de (on)mogelijkheid van conservatoir beslag voor deze vordering (samen met mw. mr I. Visser), WPNR 2018/7203;
 • De lastige verhouding tussen inkorting en vermindering (samen met prof. mr. W.D. Kolkman), Tijdschrift Erfrecht 2019/1;
 • Is de legitieme portie nog legitiem? Tijdschrift Erfrecht 2020/2.

  Publicaties in boekvorm:

Personen- en familierecht en erfrecht in een notendop (samen met prof. mr. W.D. Kolkman), Walburgpers Zutphen, eerste druk 2004, laatste (10e) druk 2020;

Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen, diss. Groningen 2013, BJU 2013;

Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen (verslag van onderzoek verricht in opdracht van het WODC), BJU 2017;

Mede-auteur bij Handboek Boedelafwikkeling, Walburgpers, laatste druk 2021/2022;

Mede bewerker Tekst en commentaar sinds 2009, art. 1:233 t/m 1:237 BW, art. 1:245 t/m 250 BW en art. 1:253i t/m 253 m BW;

Mede bewerker Groene Serie Personen- en familierecht sinds 2017, art. 1:253i t/m 1:253m (bewind van ouders), Voogdijbewind, meerderjarigenbewind en curatele, afwezigenbewind.

 


 

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 12:56