Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us J.G. (Joes) de Natris, MSc

Publications

Atlas van de lokale lasten 2021

De duur van formaties en de lengte van college-akkoorden: Bestuurlijke en politieke complexiteit in gemeenten

Gemeentelijke herindeling schaadt lokale en nationale democratie

Is small beautiful? Transitional and structural effects of municipal amalgamation on voter turnout in local and national elections

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2021

Preventing Local Government Defaults: No-Bailout Policy and Its Alternatives

Voorkomen decentrale begrotingsproblemen vereist uitgekiend beleid

Zetelverlies na meebesturen verschilt sterk per partij

Atlas van de lokale lasten 2020

Bestraffen kiezers partijen die bestuursverantwoordelijkheid nemen?

Read more

Press/media

Laat Gemeenteraden de Provinciale Staten Kiezen

Tem het toerisme met de toerismebelasting

Politieke Concurrentie en Integriteit