Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. J. (John) Exalto

Publications

“Educating children to follow the voice of their conscience”–a comparative study of the Dutch educationalists Philipp Abraham Kohnstamm (1875–1951) and Martinus Jan Langeveld (1905–1989) within the context of early twentieth-century Europe

Self-Responsible Self-Determination: The Educational Theory of Martinus Jan Langeveld (1905–1989), Its Origins and Sources

Catechism primers in the Netherlands

Een etnografie van de bevindelijk gereformeerde predikant

Kohnstamm, Philipp Abraham (1875–1951)

Naamgeving als identiteit: schoolnamen verschuiven met de jaren

A Dutch example of New Education: Philipp Abraham Kohnstamm (1875–1951) and his ideas about the New School

De herinnering aan 1572: Herdenkingen van de burgermoord op Naarden

Jan Amos Comenius (1592-1670) en de pedagogiek van de exploratie

Komenský, cestovatel a vyhnanec

Read more

Press/media

Terugblik bij een telegram: de erfenis van Kersten

An online reading of The Labyrinth of the World and Lusthaus of the Heart by Johannes Amos Comenius