Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us mr. dr. I. (Irene) Visser

Publications

Alimentatie van nu: Acceptatie van alimentatie in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen

Alimentatie van nu

De hypotheekhouder als veilingkoper: enkele aandachtspunten voor de veilingpraktijk

De (kandidaat-)notaris, de rechtszekerheid en de minderjarige

De veranderlijke postrelationele solidariteit: Observaties naar aanleiding van het WODC-rapport ‘Alimentatie van nu’

De aard van de vordering in het kader van de wettelijke verdeling en de (on)mogelijkheid van conservatoir beslag voor deze vordering

Een alternatieve werkwijze voor de overdracht van onroerende zaken

Naschrift

Hanteerbaarheid en notarieel recht: User friendliness and notarial law

De executoriale verkoop van onroerende zaken door de hypotheekhouder

Read more

Press/media

Twist over kavelverkoop in Marknesse zeer uitzonderlijk en ingewikkeld volgens kenners