Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us prof. mr. dr. H.E. (Hylda) Boschma

prof. mr. dr. H.E. (Hylda) Boschma

hoogleraar Ondernemingsrecht (in het bijzonder De rechtsvorm van de onderneming)
prof. mr. dr. H.E. (Hylda) Boschma
E-mail:
h.e.boschma rug.nl

Prof. mr. Hylda Boschma is betrokken bij de masteropleiding Nederlands recht waarin zij onderwijs verzorgt voor de afstudeerrichting Ondernemingsrecht. Zij verzorgt colleges voor het vak Ondernemingsrecht I, het Seminaar Ondernemingsrecht en het vak Commerciële Contracten c.s. Daarnaast is ze coördinator van de masterclass Ondernemingsrecht.

Voorts is Hylda betrokken bij de bacheloropleiding notarieel recht doordat zij colleges voor het vak Rechtspersonen en Personenvennootschappen geeft. 

Buiten de RUG verzorgt Hylda Boschma postacademisch onderwijs voor de Grotius Academie.

Laatst gewijzigd:24 juni 2022 22:42