Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. mr. dr. H.E. (Hylda) Boschma

Publications

Besluiten in de eenpersoons-bv

Commentaar op art. 2:91a, 95, 98, 98a, 98b, 98c, 98d, 104, 105, 205, 207, 207a, 207b, 207c, 207d, 215 en 216

Titel 4, Naamloze vennootschappen, Afdeling 1, 2 en 3

Titel 5, Besloten Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, Afdeling 1, 2 en 3

Titel 7, Fusie en splitsing

Bescherming tegen ongewenste overnames in rechtsvergelijkend perspectief

Naar een zorgplicht voor bestuurders en commissarissen tot verantwoorde deelname aan het maatschappelijk verkeer

Titel 4, Naamloze vennootschappen, Afdeling 1, 2 en 3

Titel 5, Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, Afdeling 1, 2 en 3

Titel 7, Fusie en splitsing

Read more

Press/media

Alumni 2015 Houthoff Buruma; Ik word blij als ik studenten kan enthousiasmeren.

Hoogste tijd voor modernisering maatschap en vof, Staatscourant 16 april 2013