Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. dr. ir. G.R.W. (George) de Kam

prof. dr. ir. G.R.W. (George) de Kam

Emeritus Professor of Housing and Landmarkets, with a focus on Housing of the Elderly
No picture available
E-mail:
g.r.w.de.kam rug.nl

Publications

Wat willen de Groningers zelf?: Een overzicht van de uitkomsten van een onderzoek naar de opvattingen van leden van de Vereniging Eigen Huis over de oplossingen voor de aardbevingsproblematiek in Groningen (onderzoeksrapportage)

Opvattingen van Stichting WAG-deelnemers over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen

Opvattingen van bewoners over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen: Een vergelijkend onderzoek in drie woonbuurten in Middelstum, Loppersum en Slochteren in 2009 en 2013

Beschouwingen over de modelmatige bepaling van niet verkochte woningen op basis van prijseffecten bij verkochte woningen in het aardbevingsgebied (2e vervolg)

Leren van 20 jaar ervaring met woonservicegebieden: Hoe langer? Hoe beter?

Expanding Capabilities in Integrated Service Areas (ISAs) As Communities of Care: A Study of Dutch Older Adults' Narratives on the Life They Have Reason to Value

Gegijzeld in eigen huis: Zorgen en problemen rond hypotheken in het Groningse aardbevingsgebied: Verslag van een onderzoek onder de leden van de Groninger Bodem Beweging

Ervaringen bij verkoop woningen in aardbevingsgebied: eindrapport

Wie is aan de buurt?: Een analyse van bewonersinitiatieven in vijf Friese plaatsen en de rol van woningcorporatie Accolade

Earthquakes in Groningen: Struggling for institutional design in the context of a man-made disaster

Read more

Press/media

'Ouderen moeten het thuis goed hebben'