Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us dr. F.M.G. (Ferry) van Kann

Publications

Explaining Dutch Spatial Planning

Plananalyse 10e EO Wijers Prijsvraag: De Stedendriehoek naar een Energieneutrale Regio

Energie en ruimtelijke planning, een spannende combinatie: over integrale ruimtelijke conceptvorming op een regionale schaal met exergie als basis

Spatial planning based on urban energy harvesting toward productive urban regions

Integrated Visions (Part I): Methodological Framework for Long-term Regional Design

Naar de 3de generatie energielandschappen: een methodiek voor regiospecifiek verbinden van energie en ruimte

Nieuwe Energielandschappen

Ander klimaat? Tijd voor geïntegreerde energie-ruimte landschappen!

Integrated energy-space concepts, a powerful planning tool for an energy transition

Naar een duurzaam energiesysteem – Ruimtelijke inrichting biedt kansen voor een goede plek voor duurzame energiestromen

Read more