Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us mr. F.J. (Fokke Jan) Vonck

Publications

Appartementsrecht in beweging

Vervolg Boek 5 BW van de toekomst: Ontwerpwetsvoorstel appartementsrechten

Duurzaam wonen: KNB Preadviezen 2019

Vervolg ‘Boek 5 BW van de toekomst’: De eerste vijf ontwerpwetsvoorstellen

Aansprakelijkheid voor meetfouten

Consumentengoederenrecht: Over oneerlijke erfpachtvoorwaarden en de richtlijnconforme uitleg van art. 5:91 lid 4 BW

Eigendom van offshore windparken

Case note: ECLI:NL:HR:2017:309 (Verkrijgende verjaring Gemeente Heusden): TBR 2017/105

Nieuwe tuchtuitspraak over medewerking aan wanprestatie

Appartementsrecht en aanverwante rechtsfiguren voor de privaatrechtelijke vormgeving van bouwwerken

Read more