Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us mr. F.J. (Fokke Jan) Vonck

mr. F.J. (Fokke Jan) Vonck

Assistant professor notarial law
Profile picture of mr. F.J. (Fokke Jan) Vonck
Telephone:
-:
f.j.vonck rug.nl
E-mail:
f.j.vonck rug.nl

Publications

Erfpacht in Amsterdam I: Heeft gemeentelijke erfpacht nu echt z’n langste tijd gehad?

Erfpacht in Amsterdam II: Heeft gemeentelijke erfpacht nu echt z’n langste tijd gehad?

Appartementsrecht in beweging

Vervolg Boek 5 BW van de toekomst: Ontwerpwetsvoorstel appartementsrechten

Duurzaam wonen: KNB Preadviezen 2019

Vervolg ‘Boek 5 BW van de toekomst’: De eerste vijf ontwerpwetsvoorstellen

Aansprakelijkheid voor meetfouten

Consumentengoederenrecht: Over oneerlijke erfpachtvoorwaarden en de richtlijnconforme uitleg van art. 5:91 lid 4 BW

Eigendom van offshore windparken

Case note: ECLI:NL:HR:2017:309 (Verkrijgende verjaring Gemeente Heusden): TBR 2017/105

Read more