Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us F.J. (Felix) Pot, MSc

Publications

Small airports: Runways to regional economic growth?

Mapping favouritism at the Eurovision Song Contest: does it impact the results?

Perceived accessibility: what it is and why it differs from calculated accessibility measures based on spatial data

Vriendjespolitiek op het Songfestival in kaart: heeft het invloed op de uitslag?

Linking experienced barriers during daily travel and transport poverty in peripheral rural areas: the case of Zeeland, the Netherlands

Wegen naar mobiliteitsarmoede in perifere rurale gebieden

Read more

Press/media

Radio Interview nav publicatie "Small Airports: Runways to Regional Economic Growth?"

RUG: regionale luchthavens hebben weinig economische waarde, focus op maatschappelijk belang

Onderzoek RUG: regionale luchthavens jagen groei vaak niet aan

'Regionale luchthavens als Airport Eelde leveren geen structurele bijdrage aan economische groei'

Kleine luchthavens, weinig economische waarde

Onderzoek RUG: regionale luchthavens jagen groei vaak niet aan

La diplomacia cultural de Eurovisión ¿Influye o no influye la política en el resultado?

Read more