Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. E.R. Klinkert

Publications

Endometriose, je gaat het pas zien als je het doorhebt

Endometriosis centers of expertise in the Netherlands: Development toward regional networks of multidisciplinary care

Levonorgestrel-releasing intrauterine system versus endometrial ablation for heavy menstrual bleeding

Ontwikkeling van een zelfzorg en reguliere therapie vragenlijst voor patiënten met chronische pijn bij endometriose.

Suboptimal Bowel Function after (Recto) Sigmoid Resection in Patients with Deep Infiltrating Endometriosis

The Troubles With Patient Inclusion in a Study About Pain in Patients With Endometriosis.

The Troubles With Patient Inclusion in a Study About Pain in Patients With Endometriosis.

Delay in diagnosis of endometriosis: a case report of catamenial pneumothorax

Vaginal Cuff Dehiscence After Endometriosis Surgery

MisoREST: Surgical versus expectant management in women with an incomplete evacuation of the uterus after misoprostol treatment for miscarriage: A cohort study

Read more

Press/media

Het endometriosedieet: ook iets voor jou? - Buikspreker Endometriose magazine december 2020

De stand van zaken in onderzoeksland

Endometriose: menstruatiepijn in het kwadraat