Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us prof. dr. E. Poelmann

Speerpunten

Eric Poelmann (1964, Hilversum, the Netherlands) is universitair docent belastingrecht aan de Juridische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn interessegebied is het formele belastingrecht.

Hij heeft fiscale economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is in 2009 aan deze universiteit gepromoveerd in de rechten. 

Hij is redacteur van het Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht (TFB) en auteur van de Cursus Belastingrecht, formeel belastingrecht. Daarnaast is hij medewerker van verschillende fiscale periodieken (waaronder Fiscaal Tijdschrift FED) schreef hij talloze publicaties op het gebied van de inkomstenbelasting en het formele belastingrecht. 

Hij heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de European Taxpayers' Code (gepubliceerd in december 2016). 

Hij begeleidt enige promovendi die fiscaal formeelrechtelijk onderzoek verrichten.

Publications

Casuïstiek formeel belastingrecht

De Belastingdienst en evenredigheidstoetsing van fiscale beschikkingen en wet- en regelgeving

Case note: ECLI:NL:HR:2019:1609

Case note: ECLI:NL:HR:2020:1011

Case note: ECLI:NL:HR:2020:173

De menselijke maat past in rechtmatige rechtsvinding

De voorgestelde zienswijzegelegenheid in de Awir als paradigmashift voor de Awb?

Een strafrechtelijke vrijspraak is geen fiscale vrijspraak

Horizontaal toezicht als sanctie?

Ik heb altijd gelijk

Read more