Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us prof. dr. E. Poelmann

prof. dr. E. Poelmann

Hoogleraar Algemeen Belastingrecht/fiscale rechtsbescherming

Eric Poelmann is hoogleraar belastingrecht aan de Juridische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij werkzaam bij de Belastingdienst. Zijn interessegebied is in het bijzonder het formele belastingrecht. Hij begeleidt aan de RUG enige promovendi die fiscaal formeelrechtelijk onderzoek verrichten.

Hij heeft fiscale economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is in 2009 aan deze universiteit gepromoveerd in de rechten. 

Hij is onder andere redacteur en auteur van de Cursus Belastingrecht, redacteur van het Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht (TFB), vaste medewerker van de Vakstudie Nieuws en schreef talloze publicaties op het gebied van de inkomstenbelasting en het formele belastingrecht.

Hij heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de European Taxpayers' Code (gepubliceerd in december 2016). 
Laatst gewijzigd:25 juni 2022 15:06