Skip to ContentSkip to Navigation
About us How to find us dr. E. Poelmann

dr. E. Poelmann

Universitair docent belastingrecht
dr. E. Poelmann
E-mail:
e.poelmann rug.nl

Eric Poelmann (1964, Hilversum, the Netherlands) is universitair docent belastingrecht aan de Juridische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn interessegebied is in het bijzonder het formele belastingrecht.

Hij heeft fiscale economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is in 2009 aan deze universiteit gepromoveerd in de rechten. 

Hij is redacteur van het Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht (TFB), auteur van de Cursus Belastingrecht, formeel belastingrecht en redacteur van de Elsevier Bezwaar en Beroep Almanak. Daarnaast is hij medewerker van verschillende fiscale periodieken (waaronder Fiscaal Tijdschrift FED) en schreef talloze publicaties op het gebied van de inkomstenbelasting en het formele belastingrecht.

Hij heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de European Taxpayers' Code (gepubliceerd in december 2016). 
Hij begeleidt aan de RUG enige promovendi die fiscaal formeelrechtelijk onderzoek verrichten.

Laatst gewijzigd:03 december 2016 13:35

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands