Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. E.I. (Esther) Feijen-de Jong

Speerpunten

Ik voer onderzoek uit in de geboortezorg. Het onderzoek dat ik uitvoer is zowel kwantitatief als kwalitatief van aard. De onderzoeken die we uitvoeren betreffen kwetsbare zwangere vrouwen en de aansluiting van de zorg op deze groepen. Daarnaast ligt mijn focus bij de socialisering van student verloskundigen in het verloskundig beroep. Onderzoek hiernaar voeren we uit vanuit historisch perspectief, vanuit studenten perspectief en vanuit het perspectief van pas afgestudeerde verloskundigen. 

Publications

Corrigendum: Health problems experienced by women during the first year postpartum: A systematic review

Cultural competence in maternity care maternity care related to related to majority women with a low socio -economic position

Adverse Maternal and Infant Outcomes of Women Who Differ in Smoking Status: E-Cigarette and Tobacco Cigarette Users

Community midwives' perspectives on perinatal care for asylum seekers and refugees in the Netherlands: A survey study

De impact van rookstatus op maternale en neonatale gezondheidsuitkomsten

Experiences and needs of vulnerable women with regard to receiving additional interventions in maternity care; a qualitative study

Fijn dat je er bent

Health problems experienced by women during the first year postpartum: A systematic review

How to improve newly qualified midwives' transition-into-practice: A Delphi study

Midwives’ occupational wellbeing and its determinants: A cross-sectional study among newly qualified and experienced Dutch midwives

Read more

Press/media

Sway Samen Kwetsbaar, Samen Sterk

Begeleidingstips voor verloskundigen: Wat willen zwangeren in Noord Nederland

Promotion movie for interprofessional collaboration of the consortia in the Netherlands

Zorgen om de druk

Webinar Kennispoort, samen voor gezondheid. Sociale verloskunde: hoe kunnen verloskundigen bijdragen aan een gezonde start.

Health of women after pregnancy

Read more