Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. E.I. (Esther) Feijen-de Jong

Speerpunten

Ik voer onderzoek uit in de geboortezorg. Het onderzoek dat ik uitvoer is zowel kwantitatief als kwalitatief van aard. De onderzoeken die we uitvoeren betreffen kwetsbare zwangere vrouwen en de aansluiting van de zorg op deze groepen. Daarnaast ligt mijn focus bij de socialisering van student verloskundigen in het verloskundig beroep. Onderzoek hiernaar voeren we uit vanuit historisch perspectief, vanuit studenten perspectief en vanuit het perspectief van pas afgestudeerde verloskundigen. 

Publications

Afname in zorggebruik van zwangeren en pas bevallen vrouwen in de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost aan het begin van de coronapandemie.: Factsheet 2: huisartsenzorg voor zwangeren en pas bevallen vrouwen.

Risico communicatie over mogelijke effecten van rontgenstraling tijdens de zwangerschap: ervaringen van vrouwen

Factors influencing patient education in shared medical appointments: Integrative literature review

Measuring respect and autonomy in Dutch maternity care: Applicability of two measures

Overzicht van de implementatiegraad van interventies voor zwangeren in een kwetsbare situatie in Noord Nederland; onderzoeksverslag

Perinatal outcomes of frequent attendance in midwifery care in the Netherlands: a retrospective cohort study

Pregnancy outcomes in asylum seekers in the North of the Netherlands: a retrospective documentary analysis

The initiation of Dutch newly qualified hospital-based midwives in practice, a qualitative study

Determinants and underlying causes of frequent attendance in midwife-led care: an exploratory cross-sectional study

Perceived job demands and resources of newly qualified midwives working in primary care settings in The Netherlands

Read more