Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us dr. E.I. (Esther) Feijen-de Jong

Speerpunten

Ik voer onderzoek uit in de geboortezorg. Het onderzoek dat ik uitvoer is zowel kwantitatief als kwalitatief van aard. De onderzoeken die we uitvoeren betreffen kwetsbare zwangere vrouwen en de aansluiting van de zorg op deze groepen. Daarnaast ligt mijn focus bij de socialisering van student verloskundigen in het verloskundig beroep. Onderzoek hiernaar voeren we uit vanuit historisch perspectief, vanuit studenten perspectief en vanuit het perspectief van pas afgestudeerde verloskundigen. 

Publications

A success story on the involvement of vulnerable women, midwifery students, and other stakeholders in the development and implementation of interventions in maternity care in the North of The Netherlands

Assessing Dutch women's experiences of labour and birth: adaptations and psychometric evaluations of the measures Mothers on Autonomy in Decision Making Scale, Mothers on Respect Index, and Childbirth Experience Questionnaire 2.0

Intentions to leave and actual turnover of community midwives in the Netherlands: A mixed method study exploring the reasons why

Midwives’ perceptions of the performance- and transition into practice of newly qualified midwives, a focus group study

Afname in zorggebruik van zwangeren en pas bevallen vrouwen in de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost aan het begin van de coronapandemie.: Factsheet 2: huisartsenzorg voor zwangeren en pas bevallen vrouwen.

Asylum-seeking women's perspectives regarding a mental health screening method during pregnancy: a qualitative study

Experiences of Dutch maternity care professionals during the first wave of COVID-19 in a community based maternity care system

Kwetsbaarheid tijdens de zwangerschap is meer dan een disbalans tussen risicofactoren en beschermende factoren

Risico communicatie over mogelijke effecten van rontgenstraling tijdens de zwangerschap: ervaringen van vrouwen

Understanding the perspectives and values of midwives, obstetricians and obstetric registrars regarding episiotomy: Qualitative interview study

Read more