Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. E.I. (Esther) Feijen-de Jong

Speerpunten

Ik voer onderzoek uit in de geboortezorg. Het onderzoek dat ik uitvoer is zowel kwantitatief als kwalitatief van aard. De onderzoeken die we uitvoeren betreffen kwetsbare zwangere vrouwen en de aansluiting van de zorg op deze groepen. Daarnaast ligt mijn focus bij de socialisering van student verloskundigen in het verloskundig beroep. Onderzoek hiernaar voeren we uit vanuit historisch perspectief, vanuit studenten perspectief en vanuit het perspectief van pas afgestudeerde verloskundigen. 

Publications

Afname in zorggebruik van zwangeren en pas bevallen vrouwen in de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost aan het begin van de coronapandemie.: Factsheet 2: huisartsenzorg voor zwangeren en pas bevallen vrouwen.

Experiences of Dutch maternity care professionals during the first wave of COVID-19 in a community based maternity care system

Kwetsbaarheid tijdens de zwangerschap is meer dan een disbalans tussen risicofactoren en beschermende factoren

Risico communicatie over mogelijke effecten van rontgenstraling tijdens de zwangerschap: ervaringen van vrouwen

Understanding the perspectives and values of midwives, obstetricians and obstetric registrars regarding episiotomy: Qualitative interview study

Factors influencing patient education in shared medical appointments: Integrative literature review

Measuring respect and autonomy in Dutch maternity care: Applicability of two measures

Overzicht van de implementatiegraad van interventies voor zwangeren in een kwetsbare situatie in Noord Nederland; onderzoeksverslag

Perinatal outcomes of frequent attendance in midwifery care in the Netherlands: a retrospective cohort study

Pregnancy outcomes in asylum seekers in the North of the Netherlands: a retrospective documentary analysis

Read more