Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. dr. D.J. (Daan) Touw
University Medical Center Groningen

prof. dr. D.J. (Daan) Touw

hoogleraar - ziekenhuisapotheker - klinisch farmacoloog/toxicoloog ERT

Daniel Johannes Touw (’s-Gravenhage, 1958) studeerde van 1977 tot 1984 Farmacie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na de militaire dienstplicht werd hij in de Apotheek Haagse Ziekenhuizen (Den Haag) opgeleid tot ziekenhuisapotheker onder leiding van dr. I.C. Dijkhuis. In 1989 verwierf hij zijn registratie als ziekenhuisapotheker en werd hij staflid in de Apotheek Haagse Ziekenhuizen en in het ziekenhuis Bronovo, waar hij in 1993 lid werd van het stafbestuur en van het management team. In 1990 startte hij in het Ziekenhuis Leyenburg met zijn promotie onderzoek bij patiënten met Cystic Fibrosis onder leiding van dr. W. Bakker (longarts). In 1994 verkreeg hij de registratie tot klinisch farmacoloog en in 1995 verliet hij Den Haag en werd hij hoofd van het Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium en plaatsvervangend afdelingshoofd van de ziekenhuisapotheek van het Academisch Ziekenhuis der Vrije Universiteit Amsterdam. In 1996 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Leiden op het proefschrift getiteld ‘Optimization of tobramycin therapy in cystic fibrosis, a pharmacokinetic approach’, met als promotor prof. dr. D.D. Breimer en co-promotor dr. W. Bakker. In 2000 verliet hij Amsterdam en werd hij hoofd van het Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium van de Apotheek Haagse Ziekenhuizen, staflid in het Haga Ziekenhuis, opleider Klinische Farmacologie voor ziekenhuisapothekers (2002) en opleider Ziekenhuisfarmacie (2012). Hij verwierf zijn registratie tot Europees toxicoloog (ERT) in 2011. Hij bekleedde diverse functies in het Haga Ziekenhuis waaronder het voorzitterschap van de Calamiteitencommissie. Sinds 2013 werkt hij aan de Rijksuniversiteit Groningen en in het Universitair Medisch Centrum Groningen als ziekenhuisapotheker en hoofd van het laboratorium van de Afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie. Bij de faculteit Science and Engineering is hij docent bij de vakken Farmacokinetiek (FaKin), Farmaceutische Analyse C en bij de keuzevakken Advanced Pharmacokinetics, Ziekenhuisfarmacie en Clinical Toxicology.

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 08:46