Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us mr. D. (Daan) Beltman

Publications

Assessment van het belang van het kind in migratieprocedures

Juridische handreiking bij het gedragswetenschappelijke Best Interests of the Child-Assessment in de asielprocedure

The best interests of the child in cases of migration: Assessing and determining the best interests of the child in migration procedures

Unaccompanied minors in the Netherlands: Legislation, policy, and care

Unaccompanied Minors in the Netherlands: Legislation, policy and care

Unaccompanied minors in the Netherlands and the care facility in which they flourish best

Het Hof van Justitie en de 'minutieuze' interpretatie van de inzage in persoonsgegevens en toepassing van het EU-Handvest: JHG 2015/48

Reflections of social behavioral diagnostic research on migrant children in judicial decision-making

The Best Interests of the Child assessment in asylum procedures of unaccompanied minor asylum seekers: A case study

The Best Interests of the Child assessment in asylum procedures of unaccompanied minor asylum seekers

Read more