Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsmr. D. (Daan) Beltman

mr. D. Beltman

Promovendus

Daan Beltman studeerde Nederlands recht (afstudeerrichting staats- en bestuursrecht en internationaal publiekrecht) van 1998 tot en met 2005. In 2003 heeft hij als student stage gelopen bij het advocatenkantoor ‘KienhuisHoving’ in Enschede. In dat jaar heeft hij ook een semester gestudeerd aan de Faculté de droit in Fribourg (Zwitserland).

In het jaar 2004 heeft hij deelgenomen aan de internationale mensenrechten pleitwedstrijd ‘René Cassin’ in Straatsburg.   In 2005 heeft hij zijn studie afgerond met een onderzoek naar de rechtspositie van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in het Nederlandse vreemdelingenrecht in het licht van het Verdrag voor de Rechten van het Kind en artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ('Ama's in het nauw'). Datzelfde jaar heeft hij drie maanden stage gelopen bij de Non Gouvernementele Organisatie ‘International Service for Human Rights’ in Genève.

In 2006 is Daan begonnen aan een bestuursrechtelijk en bestuurskundig getint promotieonderzoek over de kwaliteit van besluitvorming in gezinsherenigingsprocedures. In de jaren 2007-2008 was Daan lid van de promovendiraad van de faculteit. Hij is o.a. intensief betrokken geweest bij het evaluatieonderzoek naar de promovendi-opleiding en het onderzoek naar de kwaliteit van de begeleiding van promovendi. Van 2009 tot 2010 heeft Daan als buitengriffier gewerkt aan de Rechtbank Groningen (sector bestuursrecht).  In 2011 en 2012 was Daan door de faculteit rechtsgeleerdheid van de RuG aangesteld als redacteur en onderzoeker voor het onderzoeksprogramma 'Cross Border Welfare State' van de Vrije Universiteit Amsterdam. Van september 2012 tot februari 2017 is Daan als jurist/onderzoeker verbonden geweest aan de faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen waar hij werkzaam was voor het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht.

 

Laatst gewijzigd:08 februari 2018 16:42