Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us C. (Candan) Yilmaz, LLM MA

Publications

Çocuk düşürtme ve düşürme suçları (TCK m. 99-100)

Gebeliğin Sonlandırılmasında İzin Verilen Yasal Sürelere İlişkin Karşılaştırmalı İnceleme

Kriminolojik Açıdan: Akıl Hastalığı ve Suç

Sentencing Mentally Disordered Offenders: Comparing Provisions in Turkey, the Netherlands, and England and Wales to the ECHR framework

Suça Sürüklenen Akıl Hastası Çocuğa Uygulanabilecek Güvenlik Tedbirleri Üzerine Bir İnceleme

Kürtaj: Kimin Sorunu?

Read more