Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us C. (Candan) Yilmaz, LLM

Publications

Çocuk düşürtme ve düşürme suçları (TCK m. 99-100)

Gebeliğin Sonlandırılmasında İzin Verilen Yasal Sürelere İlişkin Karşılaştırmalı İnceleme

Kriminolojik Açıdan: Akıl Hastalığı ve Suç

Kürtaj: Kimin Sorunu?

Read more