Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsprof. dr. C. (Chris) Visscher

prof. dr. C. Visscher

Directeur Centum Bewegingswetenschappen/ Professor

Chris Visscher (1950) is geboren inZwolle en heeft daar zijn HBS-B diploma gehaald. In zijn jeugd was hij al veel met sport bezig en vooral veel aan het voetballen.

Daarna heeft hij zijn diploma Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO) gehaald en aansluitend daarop 15 jaar lichamelijke opvoeding gegeven op een middelbare school.

Na de ALO studeerde hij pedagogiek en onderwijskunde. Ook heeft hij in die periode zijn Voetbaltrainersdiploma (B-diploma, nu oefenmeester 1) gehaalden is nog een jaar assistent trainer geweest bij FC Groningen.

In 1990 is hij bij Bewegingswetenschappen aan de RuG gaan werken. Daar heeft hij zich al snel ingezet voor het ontwikkelen van een lijn Sport en Bewegen wat later is omgezet in de huidige lijn Sport, leren en presteren.

In 2000 is hij gepromoveerd op het het thema Doofheid en Sport, wat onder ondere gaat over de relatie tussen doofheid en sportprestaties bij dove kinderen en jongeren.Zijn grote interesse heeft altijd gelegen bij jeugd en bewegen en sport, hoe kinderen vaardigheden leren en diverse andere aspecten van sportgedrag ontwikkelen. Specifiek gaat zijn interesse uit naar hoe kinderen en jongeren actief hun eigen leer- en ontwikkelingsproces sturen en reguleren (zelfregulatie)

In 2007 is hij benoemd tot Hoogleraar Jeugdsport, met als specifieke thema’s talentontwikkeling en de relatie tussen sportprestaties (op alle niveaus) en cognitieve vaardigheden. Hij heeft veel onderzoek uitgevoerd bij getalenteerde sporters in verschillende sporten en ook bij getalenteerde leerlingen op LOOT-scholen naar multidimensionele prestatiebepalende kwaliteiten in de sport maar ook naar de relatie tussen sportprestaties en schoolprestaties. Daarnaast is zeker zoveel onderzoek gedaan naar motorische vaardigheden, sportdeelname en sportprestaties in relatie met cognitieve vaardigheden bij kinderen en jongeren met problemen, zoals dove en slechthorende, blinde en slechtziende kinderen maar ook kinderen met motorische en/of leerachterstanden.

Vanaf 2007 is hij directeur van het Centrum voor Bewegingswetenschappen en hoofd van de Afdeling Bewegingswetenschappen van het UMCG.

Op dit moment probeert hij nog steeds sportief zo actief mogelijk te zijn en dat is vooral met golfen, fietsen, wandelen en skien.

Laatst gewijzigd:29 juni 2018 07:34

Contactgegevens

Antonius Deusinglaan 1
9713 AV Groningen
Nederland

Bewegingswetenschappen

Kamer:
3215.0333