Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us drs. C.J.M. (Clary) Ravesloot

Publications

Taaldompteurs laten zien dat poezie tegelijk alledaags en mysterieus is

Tussen ideaal en werkelijkheid: De leraar Nederlands in opleiding

Welke woorden kies je?: Aandacht voor talige keuzes in het schrijfonderwijs

Wil je dit boek lezen?

Cultuur is de natuur van de mens: Over het belang van een fundament voor cultuuronderwijs

Reader-based feedback

Taal in beeld: De landelijke sudiedag van Levende Talen in woord en beeld

Vakdidactisch onderzoek en de onderwijspraktijk

Woorden temmen: Poëzie voor echte mensen

'Dat er met liefde wordt nagedacht over het belangrijkste beroep ter wereld': Landelijke Studiedag Levende Talen 2016

Read more