Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us drs. C.J.M. (Clary) Ravesloot

Publications

Schoolexamens academisch schrijven als voorbereiding op het hbo en wo

Taaldompteurs laten zien dat poezie tegelijk alledaags en mysterieus is

Tussen ideaal en werkelijkheid: De leraar Nederlands in opleiding

Welke woorden kies je?: Aandacht voor talige keuzes in het schrijfonderwijs

Wil je dit boek lezen?

Cultuur is de natuur van de mens: Over het belang van een fundament voor cultuuronderwijs

Reader-based feedback

Taal in beeld: De landelijke sudiedag van Levende Talen in woord en beeld

Vakdidactisch onderzoek en de onderwijspraktijk

Woorden temmen: Poëzie voor echte mensen

Read more