Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. B.J.A. (Barry) de Groot

dr. B.J.A. (Barry) de Groot

Universitair Docent/Onderzoeker

Plenair onderwijs

  • Leer- en onderwijsproblemen (Ba2, SPO, AOLB)
  • Diagnostiek en Interventie: Leerproblemen 1 & 2 (Ba3)
  • Minorpracticum (Ba3, AOLB)

Projectonderwijs

  • Door het studiejaar heen participeren steevast een aantal bachelor- en masterstudenten Orthopedagogiek in de onderzoeksprojecten van De Groot. Deze verzorgt de begeleiding bij het invulling geven van de studenten aan hun thesisonderzoeken. Verder verzorgt De Groot de begeleiding van praktijk- en onderzoeksstages in het kader van de masteropleiding Orthopedagogiek.

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 15:38