Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. mr. dr. B. (Björn) Hoops, LLM

Publications

De Duitse verlängerte Eigentumsvorbehalt in Nederland - wél geldig, maar niet altijd even effectief

De verduurzaming van VvE's: Hoe kunnen wij de Tragedy of the Anticommons vermijden?

De verkrijgende verjaring door de bezitter niet te goeder trouw: Een driespraak tussen Belgie, Nederland en Zuid-Afrika

Een rechtseconomisch perspectief op natrekking in de energietransitie en de transitie naar de circulaire economie

Het afdwingen van de verduurzaming van gebouwen op gemeentelijk niveau: art. 7a en 13 Woningwet onder de empirische loep

Ownership

Revoking Coal Mining Permits: An economic and legal analysis

The protection of publicly owned land from acquisitions through long-term possession

Transformative Property Law – Festschrift in Honour of AJ vd Walt, Muller, GJ Pienaar, R Brits, BV Slade and J van Wyk (Eds.)

Verduurzamingsverplichtingen zonder compensatie: Het krimpende gewicht van de autonomie van de eigenaar

Read more

Press/media

Subsidie voor congres over privaatrecht en duurzaamheid

Landjepik betreft gemiddeld 20 tot 45 vierkante meter per geval, soms meer dan het tienvoudige

Gemeenten willen landjepik voorkomen

‘Landjepik’ door burgers van gemeentegrond groot probleem

‘Landjepik’ blijkt nationale hobby

'Nederlanders doen massaal aan landjepik'

Groenstrookje of stuk stoep inpikken? Na 20 jaar is gemeente de grond kwijt

Landjepik kost gemeenten miljoenen: mogelijk sprake van honderdduizenden gevallen

Massaal 'landjepik' van gemeentegrond

RuG onderzoek: “Landjepik groot probleem”

Read more