Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. B. (Barbara) Henkes

Publications

Sporen van het slavernijverleden in Groningen: Gids voor Stad en Ommeland

Shifting identifications in Dutch-South African migration policies (1910-1961)

Sporen van het Nederlandse slavernijverleden

Listening like a historian? A framework of ‘oral historical thinking’ for engaging with audio-visual interview sources in secondary school education

Negotiating Racial Politics in the Family: Transnational histories Touched by National Socialism and Apartheid

“The Voortrekkers, on their way to Pretoria, 1952”: Doing race in life writing from South Africa to the Netherlands

Groninger betrokkenheid bij het slavernijverleden

Denkend aan Nederland… Een verslag

Memory & Narration: International Oral History Conference

The 1952 celebrations of Jan van Riebeecks Tercentanary in the Netherlands and South Africa: ‘Stamverwantschap’ and the imagination of a white, transnational community

Read more

Press/media

Fries slavernijverleden-boek: "Koloniale historie heeft ook Fryslân gevormd"

Friesland geen aanjager, maar wel profiteur van de slavernij

Sporen slavernijverleden in Friesland

Wereldreizigers en slavernij

Fries slavernijverleden nader onderzocht

how to deal with colonial heritage

Sloop standbeelden van onze oude zeehelden of wikkel ze in een stof die is bedrukt met bloedvlekken

De Heer en de rassenscheiding

booklaunch

Read more