Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. B. (Barbara) Henkes

Publications

Sporen van het slavernijverleden in Groningen: Gids voor Stad en Ommeland

Shifting identifications in Dutch-South African migration policies (1910-1961)

Sporen van het Nederlandse slavernijverleden

Sporen van het slavernijverleden in Groningen: herziene en uitgebreide 4e druk

Andrew Burnett, The Dutch Rediscover the Dutch-Africans (1847-1900). Brother Nation or Lost Colony? (Leiden en Boston: Brill, 2022)

De eenzijdige blik op het slavernijverleden is een politieke keuze

De kerk, de slaaf en de bevrijder: Protestants-christelijke inspiratie en gendered actierepertoires in de negentiende-eeuwse strijd tegen slavernij

The Dutch Captain Jan van Riebeeck in South Africa: An Icon of White Europeanness from the North

Welk Nederlands slavernijverleden zou waar herdacht moeten worden?

Geen 'gewone' geschiedenis

Read more

Press/media

Fries slavernijverleden-boek: "Koloniale historie heeft ook Fryslân gevormd"

Sporen slavernijverleden in Friesland

Wereldreizigers en slavernij

Fries slavernijverleden nader onderzocht

how to deal with colonial heritage

Sloop standbeelden van onze oude zeehelden of wikkel ze in een stof die is bedrukt met bloedvlekken

De Heer en de rassenscheiding

booklaunch

"Er zijn andere aspecten aan het verleden dan helden en mooie gebouwen"

Gids legt sporen van het Groningse slavernijverleden bloot

Read more