Skip to ContentSkip to Navigation
About us How to find us prof. dr. B.A.M. (Ben) Maassen

prof. dr. B.A.M. Maassen

Hoogleraar Dyslexie & Klinisch Neuropsycholoog; Coordinator Dutch Dyslexia Programme (DDP) locatie Groningen, Nijmegen
prof. dr. B.A.M. Maassen
Telefoon:
E-mail:
b.a.m.maassen rug.nl

Ben Maassen is sinds 1 april 2009 hoogleraar Dyslexie bij de Faculteit der Letteren met een nevenbenoeming bij de Faculteit Medische Wetenschappen in Groningen. Hij studeerde Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij promoveerde bij Pim Levelt op het proefschrift Artificial Corrections to Deaf Speech. Studies in intelligibility. Sinds 1998 was hij universitair hoofddocent bij de afdeling Medische Psychologie, detachering Kinderneurologie en KNO van de Radboud Universiteit Nijmegen met de leeropdracht: Cognitieve functiestoornissen, in het bijzonder ten aanzien van taal en spraak bij kinderen. Hij heeft de BIG-registraties Gezondheidszorgpsycholoog en Klinisch Neuropsycholoog. Zijn aandachtsgebied is neuropsychologische functiestoornissen bij kinderen als gevolg van een neurologische aandoening; hij begeleidde meerdere promotieprojecten op het gebied van spraakstoornissen en auditieve verwerking, was en is betrokken bij de organisatie van internationale congressen op het gebied van spraakmotoriek en is locaal coördinator en lid van de stuurgroep van het Dutch Dyslexia Programme (DDP).

De genoemde lijnen van onderzoek worden aan de RUG voortgezet met het accent op neurolinguïstische en neurocognitieve achtergronden van dyslexie en spraakdyspraxie, ondergebracht in de onderzoeksinstituten CLCG en BCN.

De oratie van prof. dr. Maassen kan hier gevonden worden

Laatst gewijzigd:04 maart 2020 12:23

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands
Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

Harmoniegebouw

Room:
1312.0413
Telephone: