Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us drs. B.A.A. (Bart) Beijer

drs. B.A.A. (Bart) Beijer

beleidsmedewerker onderwijs & kwaliteitszorg, coördinator onderwijs en ICT
drs. B.A.A. (Bart) Beijer
Telefoon:
E-mail:
b.a.a.beijer rug.nl

Betrokken (geweest) bij de volgende projecten:

  • Project PleitVRij - pleitoefenen met Virtual Reality
  • Lid stuurgroep DiTo (digitaal Toetsen)
  • Klankbordgroep Nationale Plagiaatcontrole
  • Lid voormalige stuurgroep e-learning
  • Digitale Universiteit: Recht in Beeld
  • Nationaal Actieplan E-learning : Succesvol doorstromen
  • Implementatie Quamatrix, documentamnagementsysteem voor kwaliteitszorg
Laatst gewijzigd:25 juni 2022 13:37