Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usdrs. B.A.A. (Bart) Beijer

drs. B.A.A. Beijer

beleidsmedewerker onderwijs & kwaliteitszorg, coördinator onderwijs en ICT

Rijksuniversiteit Groningen

Faculteit Rechtsgeleerdheid 1990 - heden
Universiteitsraad 2009 - heden
Faculteit Economie 1994

Overig

Sociale Verzekeringsraad 1990

Opleiding

RUG - Psychologie: Persoonlijkheids- en Onderwijspsychologie
VWO - Gymnasium B - Thomas a Kempis Scholengemeenschap Zwolle

Publicaties

  • Herweijer, prof. dr M, en Beijer, B.A.A. - Actieve onderwijsvormen in het Nederlands Recht; uit de bundel 'Een duwtje in de rug - Drie jaar kwaliteit en studeerbaarheidsprojecten aan de RUG - Groningen 2000
  • Beijer, B.A.A. - Voor de spiegel, een evaluatie van het Basisdoctoraal Nederlands Recht studiejaar 1992-1993 - Groningen, R.U. Faculteit der Rechtsgeleerdheid, - interne publicatie, januari 1994
  • Beijer, B.A.A., en Jansen, E.P.W.A. - Studievoortgangsonderzoek Faculteit der Rechtsgeleerdheid: cohorten 1983 tot en met 1990, stand van zaken per 31-08-1991 - Groningen: R.U., Fac. der Rechtsgeleerdheid, 1992. 23 p., tab, bijl. - COWOG-rapport Nr. 92-14.
  • J.B.I. Koehler, C.J.M. Meus ; met medew. voor de dossierstudie van: B.A.A. Beijer, M.P. Middendorf, G.R.O. van Soest  - Onderzoek naar de uitvoering van de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid. Zoetermeer 1990
Laatst gewijzigd:24 oktober 2018 13:16

Contact information

Turftorenstraat 21
9712 BM Groningen
The Netherlands

Office for Student Affairs - PO Box 716, 9700 AS Groningen

Room:
1323.0126 - Ingang Uurwerkersgang, 1e links, steile trap op naar rechts en dan achter in de gang
Working hours:
8.30 AM till 5 PM