Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. A.S. (Andrea) Fokkens

Publications

Negotiation of collective and individual candidacy for long Covid healthcare in the early phases of the Covid-19 pandemic: Validated, diverted and rejected candidacy

Communicatie tussen ouders met licht verstandelijke beperkingen en hulpverleners over 'goed genoeg' opvoederschap: behoeftes en bevorderende factoren

Dementia in People with Severe/Profound Intellectual (and Multiple) Disabilities: Practice-Based Observations of Symptoms

Periodieke screening, diagnostiek en behandeladviezen van dysfagie bij mensen met verstandelijke beperkingen: Praktijkervaringen met een cyclisch dysfagiewerkproces

The Impact of the Presence of Intellectual Disabilities on Sensory Processing and Behavioral Outcomes Among Individuals with Autism Spectrum Disorders: a Systematic Review

Dementia symptoms in persons with severe/profound intellectual disability: Expertise of practice

Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in de Friese gehandicaptenzorg: werken aan een beter leven voor de cliënt van vandaag en morgen

Screening instrument for dysphagia in intellectual disabilities: Development and first validation

Screeningsinstrument voor Dysfagie bij mensen met een Verstandelijke Beperking (SD-VB): ontwikkeling en eerste validering

Dagelijkse invulling van het LACCS programma in de praktijk: Dagelijkse invulling van het LACCS programma in de praktijk; Een kwalitatief onderzoek

Read more

Press/media

Aanbiedingsbrief evaluatie PTSS-protocol Minister van Defensie