Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. A.S. (Andrea) Fokkens

Publications

Het beoordelen van de gevolgen van psychische invaliditeit: een internationale literatuurstudie

Het beoordelen van de mate van beperkingen bij psychisch en fysiek letsel op ADL- en BDL-niveau: Een studie naar kenmerken van en ervaringen met instrumenten gehanteerd door internationale collega-krijgsmachten

Dementia care mapping to support staff in the care of people with intellectual disability and dementia: a feasibility study

Wat verstaan we onder een Goed Leven? Rapport in het kader van het project ‘De Sensatie van een Goed Leven’

Evaluatie (H)erken wie ik ben. Cliëntervaringen bij Meriant.

Collaboration between mental health and employment services to support employment of individuals with mental disorders

Evaluatie Schattingsmethodiek PTSS-protocol

Heeft Talant het kaf of het koren?Een onderzoek naar de werkzaamheid en implementatie van methodieken in de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking bij talant.

Autisme en Stress; samenvatting literatuuronderzoek.

Betrouwbaarheid schattingsmethodiek PTSS-protocol

Read more

Press/media

Aanbiedingsbrief evaluatie PTSS-protocol Minister van Defensie