Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us dr. A.S. (Andrea) Fokkens

Publications

Communicatie tussen ouders met licht verstandelijke beperkingen en hulpverleners over 'goed genoeg' opvoederschap: behoeftes en bevorderende factoren

Dementia in People with Severe/Profound Intellectual (and Multiple) Disabilities: Practice-Based Observations of Symptoms

Periodieke screening, diagnostiek en behandeladviezen van dysfagie bij mensen met verstandelijke beperkingen: Praktijkervaringen met een cyclisch dysfagiewerkproces

The Impact of the Presence of Intellectual Disabilities on Sensory Processing and Behavioral Outcomes Among Individuals with Autism Spectrum Disorders: a Systematic Review

Dementia symptoms in persons with severe/profound intellectual disability: Expertise of practice

Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in de Friese gehandicaptenzorg: werken aan een beter leven voor de cliënt van vandaag en morgen

Screening instrument for dysphagia in intellectual disabilities: Development and first validation

Screeningsinstrument voor Dysfagie bij mensen met een Verstandelijke Beperking (SD-VB): ontwikkeling en eerste validering

Dagelijkse invulling van het LACCS programma in de praktijk: Dagelijkse invulling van het LACCS programma in de praktijk; Een kwalitatief onderzoek

De sensatie van een goed leven bij autisme en een verstandelijke beperking

Read more

Press/media

Aanbiedingsbrief evaluatie PTSS-protocol Minister van Defensie